LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  | Yhteystiedot
  |  Skenaariot  | Yksikköpäästöt  | Päästöinventaario  | In English


LIPASTO - Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä

LIPASTO on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toteuttama ja ylläpitämä Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä. Se kattaa tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen sekä työkoneet.

LIPASTOn rahoittamiseen ovat vuosina 2013-2017 osallistuneet Liikennevirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Liikenne- ja viestintäministeriö, Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus.


Liikenteen skenaariot

Kehittyvän LIPASTO-laskentajärjestelmän painopiste siirtyy liikenteen
skenaarioiden tuottamiseen. Skenaarioita voidaan tuottaa mm. autokannan
kehittymisestä sekä tieliikenteen energiankulutuksen sekä päästöjen kehityksestä.

 
Liikenteen päästöinventaario

Päästöinventaariossa lasketaan liikennemuotokohtaisilla alamalleilla Suomen liikenteen
vuotuiset kokonaispäästöt ja energiankulutus. Tilastotietoa hyödynnetään kansallisissa ja kansainvälisissä päästöraportoinnissa.