|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Tieliikenne: keskimääräiset kulutuskertoimet 2021 - 2050

Tieliikenteen keskimääräiset kulutuskertoimet (kulutusyksikkö per 100 km) aikasarjana tulevaisuuteen vuodesta 2021 vuoteen 2050 on julkaistu vuonna 2021 osana kehittyvää LIPASTO:a.

Kulutukset on esitetty polttoaineseosten kulutuksina Suomessa käytössä olevien liikennepolttoaineiden mukaisesti. Kulutukset on luokiteltu ajoneuvotyypeittäin, käyttövoimittain ja polttoaineittain kullekin vuodelle. Luvut kuvastavat Suomen liikennekäytössä olevaa ajoneuvokantaa kunakin tarkasteluvuonna.

Keskimääräiset kulutukset on laskettu ALIISA2019-mallin laskeman polttoaineen kulutuksen ja ajosuoritteen pohjalta.


Lataa data excel-tiedostona tästä