|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Vesiliikenne: tavaraliikenne

Näillä sivuilla esitetään laivaliikenteen käytönaikaiset päästömäärät ja energiankulutus grammoina kilometriä ja kuljetusyksikköä kohti. Tapauksesta riippuen kuljetusyksikkönä voidaan käyttää esim. koko laivaa, nettotonnia, kontti- tai traileriyksikköä.

Luvut kuvastavat Suomesta ja Suomeen tapahtuvaa kuljettamista huomioiden siten laivatyyppien, lastimäärien, polttoaineiden ja olosuhteiden vaikutuksen.

Laskennan tunnusluvut ja lähtöarvot on esitetty erillisessä taulukossa: tunnusluvut.

Tavara-alukset

Konttialukset
Roro- ja ropax-alukset
Autonkuljetusalukset
Irtolastialukset (bulk)
Irtolastialukset (monikäyttö)
Puskuproomut
Säiliöalukset
Kemikaalialukset
Kaikki tavara-alukset keskimäärin

Huom! EU:n hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevan asetuksen (MRV-asetus; monitoring, reporting and verification) mukaisesti varustamojen raportoimat aluskohtaiset CO2-päästöluvut ovat nähtävillä MRV-järjestelmässä.