Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Säiliöaluksen keskimääräiset päästöt ja energian käyttö vuonna 2016
Säiliöalus, raakaöljy, lyhyt matka CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   585 193 4 821 105 23 6.2 154 257 863 260 310 81 835 3 306
[g/tkm] 0.012 0.0039 0.10 0.0021 0.00047 0.00012 0.0031 5.2 5.2 1.6 0.066
Teho Irtolastin paino
DWT:stä
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
64 000 100 000 20 000 11 250 50% 210 210
Säiliöalus, raakaöljy, pitkä matka CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   348 119 2 879 61 14 3.7 91 153 063 154 515 48 576 1 962
[g/tkm] 0.0070 0.0024 0.058 0.0012 0.00028 0.000074 0.0018 3.1 3.1 1.0 0.039
Teho Irtolastin paino
DWT:stä
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
64 000 100 000 20 000 13 2 000 50% 210 210
Säiliöalus, tuotteet/kemikaalit, lyhyt matka CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   202 68 1 665 36 8 2.2 53 88 821 89 664 28 188 1 139
[g/tkm] 0.027 0.0090 0.22 0.0048 0.0011 0.00029 0.0071 12 12 3.8 0.15
Teho Irtolastin paino
DWT:stä
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
10 000 15 000 8 000 12 800 50% 210 210
Säiliöalus, tuotteet/kemikaalit, pitkä matka CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   227 77 1878 40 9 2.4 60 99 962 100 911 31 724 1 282
[g/tkm] 0.018 0.0062 0.15 0.0032 0.00073 0.00019 0.0048 8.0 8.1 2.5 0.10
Teho Irtolastin paino
DWT:stä
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
16 000 25 000 9 000 13 2 000 50% 210 210
Kertoimet sisältävät edestakaisen matkan eli paluumatkaa ei tarvitse huomioida
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa. Käytännössä lähellä maksimilastia.
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti (CH4 kerroin 25, N2O kerroin 298), MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017