Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu
Vesiliikenteen tavaraliikenne
Säiliöalusten yksikköpäästöt
Säiliöalus, raakaöljy, lyhyt matka CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   271 56 7 448 171 136 27 9 2 766 324 251 327 603 101 710 4 170
[g/tkm]   0.0054 0.0011 0.15 0.0034 0.0027 0.00053 0.00018 0.055 6.5 6.6 2.0 0.083
    Teho     Irtolastin paino Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka DWT:stä Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
64 000 100 000 20 000 11 250 50 % 190 220 1.45 0.10
Säiliöalus, raakaöljy, pitkä matka CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   210 42 5 866 128 102 21 7 2 278 254 153 256 799 79 722 3 269
[g/tkm]   0.0042 0.00085 0.12 0.0026 0.0020 0.00042 0.00014 0.046 5.1 5.1 1.6 0.065
    Teho     Irtolastin paino Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka DWT:stä Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
64 000 100 000 20 000 13 2 000 50 % 190 220 1.45 0.10
Säiliöalus, tuotteet/kemikaalit, lyhyt matka CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   114 24 3 084 73 59 11 4 1 104 134 776 136 161 42 276 1 733
[g/tkm]   0.015 0.0032 0.41 0.010 0.0078 0.0015 0.00050 0.15 18 18 5.6 0.23
    Teho     Irtolastin paino Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka DWT:stä Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
10 000 15 000 8 000 13 800 50 % 190 220 1.45 0.10
Säiliöalus, tuotteet/kemikaalit, pitkä matka CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   130 27 3 570 83 66 13 4 1 313 155 564 157 170 48 797 2 001
[g/tkm]   0.010 0.0022 0.29 0.0066 0.0053 0.0010 0.00035 0.11 12 13 3.9 0.16
    Teho     Irtolastin paino Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka DWT:stä Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
16 000 25 000 9 000 14 2 000 50 % 190 220 1.45 0.10
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM10 = alle 10 mikrometrin hiukkaspäästöt, PM2,5 = alle 2,5 mikrometrin hiukkaspäästöt, 
CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
GT = kokonaisvetoisuus (gross tonnage)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa
HFO = raskas polttoöljy (heavy fuel oil)
MGO = meriliikenteen kaasuöljy (marine gas oil)
[m-%] = massaprosentti
26.3.2009
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi