Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Roro- ja ropax-aluksen keskimääräiset päästöt ja energian käyttö vuonna 2016
Roro, 18 solmua, trailerikapasiteetti 200 CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   537 180 4 225 118 21 5.7 143 236 117 238 360 75 814 3 063
[g/traileri km] 3.8 1.3 30 0.84 0.15 0.041 1.0 1 687 1 703 542 22
[g/tkm]   0.32 0.11 2.5 0.071 0.013 0.0034 0.086 142 143 46 1.8
Trailerikapasiteetti
[kpl]
Teho Käyttöaste, trailerit (osuus maksimista) Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
200 28 000 11 000 20 000 18 1 300 70% 212 210
Roro, 18 solmua, "paperilaiva" CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   537 180 4 225 118 21 5.7 143 236 117 238 360 75 814 3 063
[g/tkm] 0.28 0.092 2.17 0.061 0.011 0.0029 0.073 121 122 39 1.6
Teho Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [g/kWh] [g/kWh]
28 000 11 000 20 000 18 1 300 212 210
Autolautta, 18 solmua CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   509 190 2 692 103 24 5.3 138 231 957 234 149 73 614 3 039
[g/traileri km] 2.1 0.8 11 0.43 0.10 0.022 0.58 966 976 307 13
[g/tkm]   0.18 0.066 0.94 0.036 0.0085 0.0019 0.048 81 82 26 1.1
Trailerikapasiteetti
[kpl]
Teho Käyttöaste, trailerit (osuus maksimista) Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
60 36 000 3 000 23 000 18 500 80% 205 210
Ropax, 21 solmua, trailerikapasitetti 300 CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   777 258 6 119 170 31 8.3 206 341 771 345 018 109 692 4 432
[g/traileri km] 2.7 0.90 21 0.60 0.109 0.029 0.72 1 196 1 208 384 16
[g/tkm]   0.23 0.076 1.8 0.050 0.0091 0.0024 0.061 101 101 32 1.3
Trailerikapasiteetti
[kpl]
Teho Käyttöaste, trailerit (osuus maksimista) Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
300 45 000 9 000 40 000 21 1 200 80% 212 210
Ropax, 24 solmua, trailerikapasitetti 300 CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   1118 373 7 897 245 45 11.9 297 491 886 496 559 157 902 6 379
[g/traileri km] 3.9 1.3 28 0.86 0.16 0.042 1.0 1 722 1 738 553 22
[g/tkm]   0.33 0.11 2.3 0.072 0.013 0.0035 0.087 145 146 46 1.9
Trailerikapasiteetti
[kpl]
Teho Käyttöaste, trailerit (osuus maksimista) Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
300 40 000 8 000 44 000 24 1 200 80% 212 210
Kertoimet sisältävät edestakaisen matkan eli paluumatkaa ei tarvitse huomioida
Autolautta kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 80 % on allokoitu matkustajille, 20 % rahdille.
Ropax (roro-matkustaja-alus) kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 84 % on allokoitu rahdille, 16 % matkustajille.
Kuljetysyksiköiden (yhdistelmä tai perävaunu) määrä maksimista on 80 %, yksi lastattu kuljetusyksikkö sisältää keskimäärin 14 tonnia kuormaa, tyhjiä yksiköitä on 15 %.
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/traileri km = grammaa trailerikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi traileri yhden kilometrin matkan). Kuljetusyksikkö traileri tarkoittaa tässä puoliperävaunullista yhdistelmää tai pelkkää perävaunua.
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa. Käytännössä lähellä maksimilastia.
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti (CH4 kerroin 25, N2O kerroin 298), MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017