Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu
Vesiliikenteen tavaraliikenne
Roro- ja ropax-alusten yksikköpäästöt
Roro, 18 solmua, trailerikapasiteetti 150 CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   158 32 3 957 94 75 16 5.3 1 713 190 762 192 750 59 844 2 454
[g/trailerikm] 1.3 0.27 33 0.78 0.62 0.13 0.045 14 1 590 1 606 499 20
[g/tkm]   0.11 0.022 2.8 0.066 0.052 0.011 0.0037 1.2 134 135 42 1.7
Traileri-     Teho     Trailerit Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[kpl] [t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
150 18 000 10 000 15 000 18 1 300 80 % 190 210 1.45 0.10
Roro, 18 solmua, "paperilaiva" CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   190 38 4 762 112 90 19 6.4 2 056 229 721 232 114 72 068 2 955
[g/tkm]   0.034 0.0069 0.85 0.020 0.016 0.0034 0.0011 0.37 41 41 13 0.5
    Teho     Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
23 000 14 000 18 000 18 1 300 190 210 1.45 0.10
Autolautta, 18 solmua CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   313 69 4 241 216 173 29 10 890 359 234 362 915 112 857 4 666
Päästö [g/trailerikm] 1.3 0.29 18 0.90 0.72 0.12 0.041 3.7 1 497 1 512 470 19
Päästö [g/tkm]   0.11 0.024 1.5 0.076 0.060 0.010 0.0035 0.31 126 127 40 1.6
Traileri-     Teho     Trailerit Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[kpl] [t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
60 43 000 3 800 27 000 18 400 80 % 190 210 0.47 0.10
Ropax, 18 solmua, trailerikapasiteetti 300 CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   209 44 5 164 118 95 21 7 2 137 251 791 254 401 79 024 3 240
[g/trailerikm] 0.73 0.15 18 0.41 0.33 0.072 0.025 7.5 881 890 277 11
[g/tkm]   0.06 0.013 1.5 0.035 0.028 0.0061 0.0021 0.63 74 75 23 1.0
Traileri-     Teho     Trailerit Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[kpl] [t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
300 40 000 8 000 44 000 18 1 300 80 % 190 210 1.45 0.10
Ropax, 24 solmua, trailerikapasiteetti 300 CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   376 77 9 384 219 176 37 13 3 999 454 182 458 907 142 504 5 843
[g/trailerikm] 1.3 0.27 33 0.77 0.61 0.13 0.044 14.0 1 590 1 606 499 20
[g/tkm]   0.11 0.023 2.8 0.065 0.052 0.011 0.0037 1.2 134 135 42 1.7
Traileri-     Teho     Trailerit Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[kpl] [t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
300 40 000 8 000 44 000 24 1 300 80 % 190 210 1.45 0.10
         
Autolautta kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 80 % on allokoitu matkustajille, 20 % rahdille.
Ropax (roro-matkustaja-alus) kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 16 % on allokoitu matkustajille, 84 % rahdille.
Kuljetysyksiköiden (auto tai perävaunu) määrä maksimista on 80 %, yksi lastattu kuljetusyksikkö sisältää keskimäärin 14 tonnia kuormaa, tyhjiä yksiköitä on 15 %
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/trailerikm = grammaa trailerikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi traileri yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM10 = alle 10 mikrometrin hiukkaspäästöt, PM2,5 = alle 2,5 mikrometrin hiukkaspäästöt, 
CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
GT = kokonaisvetoisuus (gross tonnage)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa
HFO = raskas polttoöljy (heavy fuel oil)
MGO = meriliikenteen kaasuöljy (marine gas oil)
[m-%] = massaprosentti
1.6.2009
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi