Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Puskuproomun keskimääräiset päästöt ja energian käyttö vuonna 2016
Puskuproomu, pieni CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   173 64 1 755 25 6.9 1.8 42 70 472 71 193 22 605 913
[g/tkm] 0.058 0.021 0.58 0.0084 0.0023 0.00061 0.014 23 24 7.5 0.30
Teho Irtolastin paino
DWT:stä
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
3 000 6 000 2 500 9 400 50% 195 210
Puskuproomu, suuri CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   431 159 4 341 63 17 4.6 106 176 278 178 078 56 521 2 283
[g/tkm] 0.044 0.016 0.44 0.0065 0.0018 0.00047 0.011 18 18 5.8 0.23
Teho Irtolastin paino
DWT:stä
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
9 000 14 000 8 000 12 400 70% 195 210
Kertoimet sisältävät edestakaisen matkan eli paluumatkaa ei tarvitse huomioida
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa. Käytännössä lähellä maksimilastia.
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti (CH4 kerroin 25, N2O kerroin 298), MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017