Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu
Vesiliikenteen tavaraliikenne
Puskuproomujen yksikköpäästöt
Puskuproomu, pieni CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   59 13 1 611 32 25 6 2 559 70 655 71 383 22 186 910
[g/tkm]   0.020 0.0043 0.54 0.011 0.0084 0.0019 0.00065 0.19 24 24 7.4 0.30
    Teho     Irtolastin paino Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka DWT:stä Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
3 000 6 000 2 500 9 400 50 % 190 210 1.45 0.1
Puskuproomu, iso CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   138 30 3 784 76 61 14 5 1 362 165 315 167 024 51 895 2 128
[g/tkm]   0.014 0.0030 0.39 0.0078 0.0062 0.0014 0.00047 0.14 17 17 5.3 0.22
    Teho     Irtolastin paino Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka DWT:stä Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
9 000 14 000 8 000 12 500 70 % 190 210 1.45 0.1
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM10 = alle 10 mikrometrin hiukkaspäästöt, PM2,5 = alle 2,5 mikrometrin hiukkaspäästöt, 
CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
GT = kokonaisvetoisuus (gross tonnage)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa
HFO = raskas polttoöljy (heavy fuel oil)
MGO = meriliikenteen kaasuöljy (marine gas oil)
[m-%] = massaprosentti
26.3.2009
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi