Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu
Vesiliikenteen tavaraliikenne
Monikäyttöalusten (MPP) yksikköpäästöt
Irtolastialus, pieni CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   39 8.3 1 083 22 18 3.9 1.3 399 47 221 47 710 14 821 608
[g/tkm]   0.022 0.0046 0.60 0.0123 0.0098 0.0022 0.00073 0.22 26 27 8.2 0.34
    Teho     Irtolastin paino Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka DWT:stä Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
3 000 4 000 2 000 12 1 600 40 % 190 210 1.45 0.1
Irtolastialus, monikäyttöalus CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   39 8.3 1 083 22 18 3.9 1.3 399 47 221 47 710 14 821 608
[g/TEUkm] 0.20 0.043 5.6 0.11 0.092 0.020 0.0068 2.06 244 247 77 3.1
[g/TEU lastin tkm] 0.029 0.0062 0.81 0.017 0.013 0.0029 0.0010 0.30 35 36 11.1 0.45
[g/irtolasti tkm] 0.022 0.0046 0.61 0.012 0.0099 0.0022 0.00074 0.22 26 27 8.3 0.34
[g/tkm]   0.023 0.0048 0.62 0.013 0.010 0.0022 0.00076 0.23 27 27 8.5 0.35
Kontti-     Teho     Konttien määrä Irtolastin paino Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista DWT:stä Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[kpl] [t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
200 3 000 4 000 2 000 12 1 600 10 % 40 % 190 210 1.45 0.1
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/konttikm = grammaa konttikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi kontti yhden kilometrin matkan)
g/konttilastin tkm = grammaa konttilastin tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi tonni kontin sisältämää lastia yhden kilometrin matkan)
g/irtolastin tkm = grammaa irtolastin tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi tonni irtolastia yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
Päästö kontissa olevaa lastitonnia kohti on korkeampi kuin irtolastilla, sillä myös lastin ympäröivän kontin massa lisää energiankulutusta ja päästöjä, 
ja nämä osoitetaan kokonaisuudessaan hyötykuormalle (eli kontin sisältämälle lastille).
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM10 = alle 10 mikrometrin hiukkaspäästöt, PM2,5 = alle 2,5 mikrometrin hiukkaspäästöt, 
CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
GT = kokonaisvetoisuus (gross tonnage)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa
HFO = raskas polttoöljy (heavy fuel oil)
MGO = meriliikenteen kaasuöljy (marine gas oil)
[m-%] = massaprosentti
26.3.2009
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi