Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Monikäyttöaluksen (MPP) keskimääräiset päästöt ja energian käyttö vuonna 2016
Irtolastialus, pieni CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   116 38.9 976 17 4.6 1.2 30 49 522 50 007 15 889 642
[g/tkm] 0.065 0.022 0.54 0.0093 0.0026 0.00069 0.017 28 28 8.8 0.36
Teho Irtolastin paino
DWT:stä
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
3 000 4 000 2 000 12 1 600 40% 205 210
Irtolastialus, monikäyttöalus CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   116 39 976 17 4.6 1.2 30 49 522 50 007 15 889 642
[g/TEU km] 0.60 0.20 5.0 0.087 0.024 0.0064 0.15 256 259 82 3.3
[g/TEU lastin tkm]   0.087 0.029 0.73 0.013 0.0035 0.00092 0.022 37 37 12 0.48
[g/irtolastin tkm] 0.065 0.022 0.55 0.0094 0.0026 0.00069 0.017 28 28 8.9 0.36
[g/tkm]   0.067 0.022 0.56 0.010 0.0027 0.00071 0.017 28 29 9.1 0.37
Konttikapasiteetti
[TEU]
Teho Käyttöaste, kontit (osuus maksimista) Irtolastin paino
DWT:stä
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [%] [g/kWh] [g/kWh]
200 3 000 4 000 2 000 12 1 600 10% 40% 205 210
Kertoimet sisältävät edestakaisen matkan eli paluumatkaa ei tarvitse huomioida
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/TEU km = grammaa konttikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi konttiyksikkö TEU yhden kilometrin matkan)
g/konttilastin tkm = grammaa konttilastin tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi tonni kontin sisältämää lastia yhden kilometrin matkan)
g/irtolastin tkm = grammaa irtolastin tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi tonni irtolastia yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa. Käytännössä lähellä maksimilastia.
Päästö kontissa olevaa lastitonnia kohti on korkeampi kuin irtolastilla, sillä myös lastin ympäröivän kontin massa lisää energiankulutusta ja päästöjä, ja nämä osoitetaan kokonaisuudessaan hyötykuormalle (eli kontin sisältämälle lastille).
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti (CH4 kerroin 25, N2O kerroin 298), MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017