Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Konttialuksen keskimääräiset päästöt ja energian käyttö vuonna 2016
Konttialus, 1 000 TEU CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   437 154 3 785 87 17 4.7 113 186 518 188 346 59 860 2 418
[g/TEU km] 0.67 0.24 5.8 0.13 0.027 0.0072 0.17 287 290 92 3.7
[g/tkm]   0.10 0.034 0.84 0.019 0.0039 0.0010 0.025 41 42 13 0.54
Konttikapasiteetti
[TEU]
Teho Käyttöaste, kontit (osuus maksimista) Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
1 000 10 000 14 000 13 000 19 2 000 65% 205 210
Konttialus, 2 000 TEU CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   587 206 5 071 117 23 6.3 151 250 580 253 034 80 396 3 248
[g/TEU km] 0.45 0.16 3.9 0.090 0.018 0.0048 0.12 193 195 62 2.5
[g/tkm]   0.065 0.023 0.56 0.013 0.0026 0.00070 0.017 28 28 8.9 0.36
Konttikapasiteetti
[TEU]
Teho Käyttöaste, kontit (osuus maksimista) Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
2 000 24 000 32 482 17 000 19 2 000 65% 205 210
Kertoimet sisältävät edestakaisen matkan eli paluumatkaa ei tarvitse huomioida
TEU = konttiyksikkö. 20. jalan kontti on 1 TEU, 40 jalan kontti on 2 TEU
Konttien määrä maksimista on 65 %, yksi lastattu kontti (TEU) sisältää keskimäärin 9 tonnia lastia, tyhjien konttien osuus on 23 %.
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/TEU km = grammaa konttikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi konttiyksikkö TEU yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa. Käytännössä lähellä maksimilastia.
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti (CH4 kerroin 25, N2O kerroin 298), MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017