Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu
Vesiliikenteen tavaraliikenne
Konttialusten yksikköpäästöt
Konttialus, 1 000 TEU CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   155 32 4 301 89 71 15 5.2 1 618 187 040 188 982 58 694 2 406
[g/TEUkm] 0.24 0.050 6.6 0.14 0.11 0.024 0.0080 2.5 288 291 90 3.7
[g/tkm]   0.034 0.0072 1.0 0.020 0.016 0.0034 0.0012 0.36 42 42 13 0.53
Kontti-   Teho     Konttien määrä Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[kpl] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
1 000 14 000 13 000 19 2 000 65 % 190 210 1.45 0.1
Konttialus, 2 000 TEU (ei Itämeren liikenteessä) CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   209 44 5 768 118 94 21 7.0 2 120 251 422 254 027 78 912 3 235
[g/TEUkm] 0.16 0.034 4.4 0.09 0.07 0.016 0.0054 1.6 193 195 61 2.5
[g/tkm]   0.023 0.0049 0.6 0.013 0.010 0.0023 0.00078 0.24 28 28 8.8 0.36
Kontti-   Teho     Konttien määrä Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[kpl] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
2 000 32 482 17 000 19 2 000 65 % 190 210 1.45 0.1
Konttialus, 14 000 TEU (ei Itämeren liikenteessä) CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   998 229 26 875 502 401 96 32.7 8 723 1 185 903 1 198 052 372 570 15 275
[g/TEUkm] 0.09 0.020 2.4 0.04 0.04 0.009 0.0029 0.8 106 107 33 1.4
[g/tkm]   0.013 0.0029 0.3 0.006 0.005 0.0012 0.00042 0.11 15 15 4.8 0.20
Kontti-   Teho     Konttien määrä Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[kpl] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
14 000 157 000 80 000 25 15 000 80 % 190 210 1.45 0.1
TEU = konttiyksikkö. 20. jalan kontti on 1 TEU, 40 jalan kontti on 2 TEU
Konttien määrä maksimista on 65 %, yksi lastattu kontti (TEU) sisältää keskimäärin 9 tonnia lastia, tyhjien konttien osuus on 23 %.
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/TEUkm = grammaa konttikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi konttiyksikkö TEU yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM10 = alle 10 mikrometrin hiukkaspäästöt, PM2,5 = alle 2,5 mikrometrin hiukkaspäästöt, 
CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa
HFO = raskas polttoöljy (heavy fuel oil)
MGO = meriliikenteen kaasuöljy (marine gas oil)
[m-%] = massaprosentti
3.8.2009
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi