Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Kemikaalisäiliöaluksen keskimääräiset päästöt ja energian käyttö vuonna 2016
Säiliöalus, kemikaalit CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   268 88 2 208 48 10.7 2.9 70 117 040 118 161 37 491 1 515
[g/tkm] 0.13 0.042 1.1 0.023 0.0051 0.0014 0.034 56 56 18 0.72
Teho Irtolastin paino
DWT:stä
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
5 000 7 000 4 000 13 2 000 30% 210 210
Kertoimet sisältävät edestakaisen matkan eli paluumatkaa ei tarvitse huomioida
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa. Käytännössä lähellä maksimilastia.
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti (CH4 kerroin 25, N2O kerroin 298), MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017