Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu
Vesiliikenteen tavaraliikenne
Suomen vesiliikenteen tavarakuljetusten keskimääräinen päästö ja energiankulutus tonnikilometriä kohden vuonna 2007 
      Rahtilaivojen yksikköpäästöt [g/tkm]
      CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus [g/tkm] Energian kulutus [MJ/tkm]
Konttialus, 1 000 TEU 0.034 0.0072 1.0 0.020 0.016 0.0034 0.0012 0.36 42 42 13 0.53
Konttialus, 2 000 TEU (ei Itämeren liikenteessä) 0.023 0.0049 0.64 0.013 0.010 0.0023 0.00078 0.24 28 28 8.8 0.36
Konttialus, 14 000 TEU (ei Itämeren liikenteessä) 0.013 0.0029 0.35 0.0065 0.0052 0.0012 0.00042 0.11 15 15 4.8 0.20
Roro, 18 solmua, trailerikapasiteetti 150 0.11 0.022 2.8 0.066 0.052 0.011 0.0037 1.2 134 135 42 1.7
Roro, 18 solmua, "paperilaiva" 0.034 0.0069 0.85 0.020 0.016 0.0034 0.0011 0.37 41 41 13 0.5
Autolautta, 18 solmua 0.11 0.024 1.5 0.076 0.060 0.010 0.0035 0.31 126 127 40 1.6
Ropax, 18 solmua, trailerikapasiteetti 300 0.062 0.013 1.5 0.035 0.028 0.0061 0.0021 0.63 74 75 23 1.0
Ropax, 24 solmua, trailerikapasiteetti 300 0.11 0.023 2.8 0.065 0.052 0.011 0.0037 1.2 134 135 42 1.7
Autonkuljetusalus 0.097 0.020 2.7 0.057 0.045 0.0097 0.0033 1.0 117 118 37 1.5
                             
Irtolastialus, bulk, keskisuuri 0.013 0.0028 0.36 0.0070 0.0056 0.0013 0.00043 0.12 16 16 4.9 0.20
Irtolastialus, bulk, suuri 0.0088 0.0019 0.24 0.0048 0.0038 0.00086 0.00029 0.085 10 11 3.3 0.14
Puskuproomu, iso 0.014 0.0030 0.39 0.0078 0.0062 0.0014 0.00047 0.14 17 17 5.3 0.22
Puskuproomu, pieni 0.020 0.0043 0.54 0.011 0.0084 0.0019 0.00065 0.19 24 24 7.4 0.30
Irtolastialus, pieni 0.022 0.0046 0.60 0.012 0.010 0.0022 0.00073 0.22 26 27 8.2 0.34
Irtolastialus, monikäyttöalus 0.023 0.0048 0.62 0.013 0.010 0.0022 0.00076 0.23 27 27 8.5 0.35
                             
Säiliöalus, raakaöljy, lyhyt matka 0.0054 0.0011 0.15 0.0034 0.0027 0.00053 0.00018 0.055 6.5 6.6 2.0 0.083
Säiliöalus, raakaöljy, pitkä matka 0.0042 0.00085 0.12 0.0026 0.0020 0.00042 0.00014 0.046 5.1 5.1 1.6 0.065
Säiliöalus, tuotteet/kemikaalit, lyhyt matka 0.015 0.0032 0.41 0.010 0.0078 0.0015 0.00050 0.15 18 18 5.6 0.23
Säiliöalus, tuotteet/kemikaalit, pitkä matka 0.010 0.0022 0.29 0.0066 0.0053 0.0010 0.00035 0.11 12 13 3.9 0.16
Säiliöalus, kemikaalit   0.043 0.010 1.2 0.021 0.017 0.0042 0.00141 0.37 51 52 16.2 0.66
TEU = konttiyksikkö. 20. jalan kontti on 1 TEU, 40 jalan kontti on 2 TEU
Autolautta kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 80 % on allokoitu matkustajille, 20 % rahdille.
Ropax (roro-matkustaja-alus) kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 16 % on allokoitu matkustajille, 84 % rahdille.
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM10 = alle 10 mikrometrin hiukkaspäästöt, PM2,5 = alle 2,5 mikrometrin hiukkaspäästöt, 
CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
3.8.2009
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi