Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Suomen laivaliikenteen tavarakuljetusten keskimääräinen päästö ja energiankäyttö vuonna 2016
Rahtilaivojen yksikköpäästöt [g/tkm]
CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
Konttialus, 1 000 TEU 0.10 0.034 0.84 0.019 0.0039 0.0010 0.025 41 42 13 0.54
Konttialus, 2 000 TEU 0.065 0.023 0.56 0.013 0.0026 0.00070 0.017 28 28 8.9 0.36
Roro, 18 solmua, trailerikapasiteetti 200 0.32 0.11 2.5 0.071 0.013 0.0034 0.09 142 143 46 1.8
Roro, 18 solmua, "paperilaiva" 0.28 0.092 2.17 0.061 0.011 0.0029 0.073 121 122 39 1.57
Autolautta, 18 solmua 0.18 0.07 0.9 0.036 0.0085 0.0019 0.048 81 82 26 1.1
Ropax, 21 solmua, trailerikapasitetti 300 0.23 0.076 1.8 0.050 0.0091 0.0024 0.061 101 101 32 1.3
Ropax, 24 solmua, trailerikapasitetti 300 0.33 0.11 2.3 0.072 0.013 0.0035 0.087 145 146 46 1.9
Autonkuljetusalus 0.24 0.080 1.9 0.053 0.010 0.0026 0.064 106 107 34 1.4
Irtolastialus, bulk, keskisuuri 0.030 0.011 0.31 0.0044 0.0012 0.00032 0.0075 12 13 4.0 0.16
Irtolastialus, bulk, suuri 0.023 0.0085 0.23 0.0033 0.00091 0.00024 0.0056 9 9 3.0 0.12
Puskuproomu, pieni 0.058 0.021 0.58 0.0084 0.0023 0.00061 0.014 23 24 7.5 0.30
Puskuproomu, suuri 0.044 0.016 0.44 0.0065 0.0018 0.00047 0.011 18 18 5.8 0.23
Irtolastialus, pieni 0.065 0.022 0.54 0.0093 0.0026 0.00069 0.017 28 28 8.8 0.36
Irtolastialus, monikäyttöalus 0.067 0.022 0.56 0.010 0.0027 0.00071 0.017 28 29 9.1 0.37
Säiliöalus, raakaöljy, lyhyt matka 0.012 0.0039 0.10 0.0021 0.00047 0.00012 0.0031 5.2 5.2 1.6 0.066
Säiliöalus, raakaöljy, pitkä matka 0.007 0.0024 0.058 0.0012 0.00028 0.000074 0.0018 3.1 3.1 1.0 0.039
Säiliöalus, tuotteet/kemikaalit, lyhyt matka 0.027 0.0090 0.22 0.0048 0.0011 0.00029 0.007 12 12 3.8 0.15
Säiliöalus, tuotteet/kemikaalit, pitkä matka 0.018 0.0062 0.15 0.0032 0.00073 0.00019 0.0048 8.0 8.1 2.5 0.10
Säiliöalus, kemikaalit 0.13 0.042 1.1 0.023 0.0051 0.0014 0.034 56 56 18 0.72
Kertoimet sisältävät edestakaisen matkan eli paluumatkaa ei tarvitse huomioida
TEU = konttiyksikkö. 20. jalan kontti on 1 TEU, 40 jalan kontti on 2 TEU
Autolautta kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 80 % on allokoitu matkustajille, 20 % rahdille.
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti (CH4 kerroin 25, N2O kerroin 298), MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017