Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Irtolastialuksen keskimääräiset päästöt ja energian käyttö vuonna 2016
Irtolastialus, bulk, keskisuuri CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   254 94 2 564 37 10.2 2.7 63 103 942 105 004 33 330 1 347
[g/tkm] 0.030 0.011 0.31 0.0044 0.0012 0.00032 0.0075 12 13 4.0 0.16
Teho Irtolastin paino
DWT:stä
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
10 000 14 000 6 000 13 500 60% 195 210
Irtolastialus, bulk, suuri CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   363 136 3 704 52 15 3.9 89 148 083 149 601 47 509 1 919
[g/tkm] 0.023 0.0085 0.23 0.0033 0.00091 0.00024 0.0056 9.3 9.4 3.0 0.12
Teho Irtolastin paino
DWT:stä
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
20 000 32 000 9 000 13 1 000 50% 195 210
Kertoimet sisältävät edestakaisen matkan eli paluumatkaa ei tarvitse huomioida
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa. Käytännössä lähellä maksimilastia.
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti (CH4 kerroin 25, N2O kerroin 298), MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017