Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu
Vesiliikenteen tavaraliikenne
Irtolastialusten yksikköpäästöt
Irtolastialus, bulk, keskisuuri CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   110 24 2 993 59 47 11 4 1 049 131 079 132 431 41 157 1 687
[g/tkm]   0.013 0.0028 0.36 0.0070 0.0056 0.0013 0.00043 0.12 16 16 4.9 0.20
    Teho     Irtolastin paino Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka DWT:stä Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
10 000 14 000 6 000 13 500 60 % 190 210 1.45 0.1
Irtolastialus, bulk, suuri CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   140 30 3 836 76 61 14 5 1 358 167 869 169 602 52 704 2 161
[g/tkm]   0.0088 0.0019 0.24 0.0048 0.0038 0.00086 0.00029 0.085 10 11 3.3 0.14
    Teho     Irtolastin paino Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka DWT:stä Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
20 000 32 000 9 000 13 600 50 % 190 210 1.45 0.1
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM10 = alle 10 mikrometrin hiukkaspäästöt, PM2,5 = alle 2,5 mikrometrin hiukkaspäästöt, 
CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
GT = kokonaisvetoisuus (gross tonnage)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa
HFO = raskas polttoöljy (heavy fuel oil)
MGO = meriliikenteen kaasuöljy (marine gas oil)
[m-%] = massaprosentti
26.3.2009
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi