Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Autonkuljetusaluksen keskimääräiset päästöt ja energian käyttö vuonna 2016
Autonkuljetusalus CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   382 127 3 012 84 15 4.1 102 168 279 169 877 53 990 2 181
[g/autoyksikkö km] 0.51 0.17 4.0 0.11 0.020 0.0054 0.14 224 227 72 2.9
[g/tkm]   0.24 0.080 1.9 0.053 0.010 0.0026 0.064 106 107 34 1.4
Autokapasiteetti
[kpl]
Teho Käyttöaste, autot (osuus maksimista) Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
1 500 19 000 6 000 15 000 15 1 800 50% 212 210
Kertoimet sisältävät edestakaisen matkan eli paluumatkaa ei tarvitse huomioida
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/autoyksikkö km = grammaa autoyksikkökilometriä kohden (kuljetettaessa yksi auto yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa. Käytännössä lähellä maksimilastia.
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti (CH4 kerroin 25, N2O kerroin 298), MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017