Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu
Vesiliikenteen tavaraliikenne
Autonkuljetusalusten yksikköpäästöt
Autonkuljetusalus CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   154 32 4 279 90 72 15 5.2 1 636 185 198 187 130 58 271 2 389
[g/autoyksikkökm] 0.21 0.042 5.7 0.12 0.10 0.020 0.0069 2.2 247 250 78 3.2
[g/tkm]   0.10 0.020 2.7 0.057 0.045 0.010 0.0033 1.0 117 118 37 1.5
Auto-     Teho     Autojen määrä Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[kpl] [t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
1 500 19 000 6 000 15 000 20 1 700 50 % 190 210 1.45 0.1
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/autoyksikkökm = grammaa autoyksikkökilometriä kohden (kuljetettaessa yksi auto yhden kilometrin matkan)
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (kuljetettaessa yksi lastitonni (nettolastia) yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM10 = alle 10 mikrometrin hiukkaspäästöt, PM2,5 = alle 2,5 mikrometrin hiukkaspäästöt, 
CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
GT = kokonaisvetoisuus (gross tonnage)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa
HFO = raskas polttoöljy (heavy fuel oil)
MGO = meriliikenteen kaasuöljy (marine gas oil)
[m-%] = massaprosentti
26.3.2009
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi