Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Varsinaisella perävaunulla varustettu yhdistelmä
Kokonaismassa 76 t, kantavuus 51 t, 9 akselia
Maantieajo
Päästö / ajoneuvokilometri Päästö / tonnikilometri
CO [g/km] CO [g/tkm]
Päästötaso tyhjä  täysi kuorma (51 t) osakuorma (esim. 70 %)  täysi kuorma (51 t)
--> 1993        
EURO I (1994 - 1995)
EURO II (1996 - 2000)        
EURO III (2001 - 2005)
EURO IV (2006 - 2008)        
EURO V (2009 - 2014 )
EURO VI (2015 --> 0.12 0.14 0.0037 0.0027
keskimäärin v. 2016 0.12 0.14 0.0037 0.0027
HC [g/km] HC [g/tkm]
Päästötaso tyhjä  täysi kuorma (51 t) osakuorma (esim. 70 %)  täysi kuorma (51 t)
--> 1993        
EURO I (1994 - 1995)
EURO II (1996 - 2000)        
EURO III (2001 - 2005)
EURO IV (2006 - 2008)        
EURO V (2009 - 2014 )
EURO VI (2015 --> 0.011 0.021 0.00051 0.00042
keskimäärin v. 2016 0.011 0.021 0.00051 0.00042
NOx [g/km] NOx [g/tkm]
Päästötaso tyhjä  täysi kuorma (51 t) osakuorma (esim. 70 %)  täysi kuorma (51 t)
--> 1993        
EURO I (1994 - 1995)
EURO II (1996 - 2000)        
EURO III (2001 - 2005)
EURO IV (2006 - 2008)        
EURO V (2009 - 2014 )
EURO VI (2015 --> 0.21 0.29 0.0074 0.0057
keskimäärin v. 2016 0.21 0.29 0.0074 0.0057
PM [g/km] PM [g/tkm]
Päästötaso tyhjä  täysi kuorma (51 t) osakuorma (esim. 70 %)  täysi kuorma (51 t)
--> 1993        
EURO I (1994 - 1995)
EURO II (1996 - 2000)        
EURO III (2001 - 2005)
EURO IV (2006 - 2008)        
EURO V (2009 - 2014 )
EURO VI (2015 --> 0.0043 0.0056 0.00015 0.00011
keskimäärin v. 2016 0.0043 0.0056 0.00015 0.00011
CH4 [g/km] CH4 [g/tkm]
Päästötaso tyhjä  täysi kuorma (51 t) osakuorma (esim. 70 %)  täysi kuorma (51 t)
--> 1993        
EURO I (1994 - 1995)
EURO II (1996 - 2000)        
EURO III (2001 - 2005)
EURO IV (2006 - 2008)        
EURO V (2009 - 2014 )
EURO VI (2015 --> 0.00070 0.00080 0.000022 0.000016
keskimäärin v. 2016 0.00070 0.00080 0.000022 0.000016
N2O [g/km] N2O [g/tkm]
Päästötaso tyhjä  täysi kuorma (51 t) osakuorma (esim. 70 %)  täysi kuorma (51 t)
--> 1993        
EURO I (1994 - 1995)
EURO II (1996 - 2000)        
EURO III (2001 - 2005)
EURO IV (2006 - 2008)        
EURO V (2009 - 2014 )
EURO VI (2015 --> 0.050 0.052 0.0014 0.0010
keskimäärin v. 2016 0.050 0.052 0.0014 0.0010
SO2 [g/km] SO2 [g/tkm]
Päästötaso tyhjä  täysi kuorma (51 t) osakuorma (esim. 70 %)  täysi kuorma (51 t)
--> 1993        
EURO I (1994 - 1995)
EURO II (1996 - 2000)        
EURO III (2001 - 2005)
EURO IV (2006 - 2008)        
EURO V (2009 - 2014 )
EURO VI (2015 --> 0.0029 0.0047 0.00012 0.000093
keskimäärin v. 2016 0.0029 0.0047 0.00012 0.000093
CO2 [g/km] CO2 [g/tkm]
Päästötaso tyhjä  täysi kuorma (51 t) osakuorma (esim. 70 %)  täysi kuorma (51 t)
--> 1993        
EURO I (1994 - 1995)
EURO II (1996 - 2000)        
EURO III (2001 - 2005)
EURO IV (2006 - 2008)        
EURO V (2009 - 2014 )
EURO VI (2015 --> 857 1416 35 28
keskimäärin v. 2016 857 1416 35 28
CO2 ekv. [g/km] CO2 ekv. [g/tkm]
Päästötaso tyhjä  täysi kuorma (51 t) osakuorma (esim. 70 %)  täysi kuorma (51 t)
--> 1993        
EURO I (1994 - 1995)
EURO II (1996 - 2000)        
EURO III (2001 - 2005)
EURO IV (2006 - 2008)        
EURO V (2009 - 2014 )
EURO VI (2015 --> 872 1432 35 28
keskimäärin v. 2016 872 1432 35 28
Kulutus  [g/km] Kulutus  [g/tkm]
Päästötaso tyhjä  täysi kuorma (51 t) osakuorma (esim. 70 %)  täysi kuorma (51 t)
--> 1993        
EURO I (1994 - 1995)
EURO II (1996 - 2000)        
EURO III (2001 - 2005)
EURO IV (2006 - 2008)        
EURO V (2009 - 2014 )
EURO VI (2015 --> 302 499 12 10
keskimäärin v. 2016 302 499 12 10
Kulutus  [l/100 km] Kulutus  [l/tkm]
Päästötaso tyhjä  täysi kuorma (51 t) osakuorma (esim. 70 %)  täysi kuorma (51 t)
--> 1993        
EURO I (1994 - 1995)
EURO II (1996 - 2000)        
EURO III (2001 - 2005)
EURO IV (2006 - 2008)        
EURO V (2009 - 2014 )
EURO VI (2015 --> 36.6 60.5 0.015 0.012
keskimäärin v. 2016 36.6 60.5 0.015 0.012
Energia  [MJ/km] Energia  [MJ/tkm]
Päästötaso tyhjä  täysi kuorma (51 t) osakuorma (esim. 70 %)  täysi kuorma (51 t)
--> 1993        
EURO I (1994 - 1995)
EURO II (1996 - 2000)        
EURO III (2001 - 2005)
EURO IV (2006 - 2008)        
EURO V (2009 - 2014 )
EURO VI (2015 --> 13 22 0.53 0.42
keskimäärin v. 2016 13 22 0.53 0.42
Energia  [kWh/km] Energia  [kWh/tkm]
Päästötaso tyhjä  täysi kuorma (51 t) osakuorma (esim. 70 %)  täysi kuorma (51 t)
--> 1993        
EURO I (1994 - 1995)
EURO II (1996 - 2000)        
EURO III (2001 - 2005)
EURO IV (2006 - 2008)        
EURO V (2009 - 2014 )
EURO VI (2015 --> 3.6 6.0 0.15 0.12
keskimäärin v. 2016 3.6 6.0 0.15 0.12
Päästötaso Suoriteosuus  [%]
--> 1993 0.0
EURO I (1994 - 1995) 0.0
EURO II (1996 - 2000) 0.0
EURO III (2001 - 2005) 0.0
EURO IV (2006 - 2008) 0.0
EURO V (2009 - 2014 ) 0.0
EURO VI (2015 --> 100.0
yhteensä v. 2016 100
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältää metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = kasvihuonekaasut CO2 ekvivalentteina (CH4 kerroin 25 ja N2O kerroin 298), MJ = megajoule, kWh = kilowattitunti, tkm = tonnikilometri, hkm = henkilökilometri
CO2 päästöt sisältävät polttoaineen bio-osuuden, joka dieselissä (uusiutuva diesel) oli 11.5 % lämpöarvosta vuonna 2016
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017