Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Suomen tavarajunaliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2016
Päästöt [g/tkm] Dieselin kulutus Sähkön kulutus Energia Nettolasti Junan paino^
Tavaraliikenne CO HC NOx PM CH4 N2O SO2  CO2  CO2e [g/tkm] [kWh/tkm]* [MJ/tkm] [t] [t]
Sekatavarajuna, diesel 0.079 0.038 0.65 0.011 0.0014 0.00041 0.00008 25.3 25.5 8.0   0.34 525 1 016
Raakapuujuna, diesel 0.096 0.045 0.79 0.013 0.0017 0.00049 0.00010 30.6 30.8 9.7 0.42 780 1 099
Malmijuna, diesel 0.058 0.028 0.48 0.0082 0.0011 0.00030 0.00006 18.7 18.8 5.9   0.25 1344 2 184
Konttijuna, diesel 0.056 0.026 0.46 0.0078 0.0010 0.00029 0.00006 17.8 17.9 5.6 0.24 686 1 659
Sekatavarajuna, sähkö                     0.027 0.13 525 1 016
Raakapuujuna, sähkö 0.026 0.12 780 1 099
Malmijuna, sähkö                     0.017 0.01 2 400 3 900
Konttijuna, sähkö 0.027 0.03 686 1 659
* Sähköjunan ajojohdosta ottaman sähköenergian määrä.
^ Ilman veturin painoa
Paluumatka on huomioitu eli luvut kerrotaan suoraan tonnikilometreillä
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältää metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = kasvihuonekaasut CO2 ekvivalentteina (CH4 kerroin 25 ja N2O kerroin 298), MJ = megajoule, kWh = kilowattitunti, jkm = junakilometri, tkm = tonnikilometri, hkm = henkilökilometri, TEU = konttiyksikkö (6 metriä), kuljetusyksikkö = puoliperävaunuyhdistelmä tai pelkkä perävaunu, junayksikkö = moottoroitu matkustajavaunu
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017