|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Raideliikenne: tavaraliikenne

Näillä sivuilla esitetään raideliikenteen päästömäärät ja energiankulutus grammoina kilometriä ja kuljetusyksikköä kohti. Tapauksesta riippuen kuljetusyksikkönä voidaan käyttää esim. koko junaa, nettotonnia, kontti- tai traileriyksikköä.

Luvut kuvastavat nimenomaan Suomen raiteilla tapahtuvaa tavaraliikennettä.

Laskennan tunnusluvut ja lähtöarvot on esitetty erillisessä taulukossa: tunnusluvut.

Tavarajunat

Sekatavarajuna, diesel
Raakapuujuna, diesel
Malmijuna, diesel
Konttijuna, diesel
Sekatavarajuna, sähkö
Raakapuujuna, sähkö
Malmijuna, sähkö
Konttijuna, sähkö
Kaikki tavarajunat