Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Sähkökäyttöisen raakapuujunan energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Sähkön kulutus Energia Nettolasti Junan paino^
[kWh]* [MJ] [t] [t]
Kuormattuna, junakilometriä kohden 15 73 780 1 099
Tyhjänä, junakilometriä kohden 5.4 20 780 1 099
Kuormattuna, tonnikilometriä kohden 0.019 0.094 780 1 099
Keskimäärin tonnikilometriä kohden  0.026 0.12 780 1 099
* Sähköjunan ajojohdosta ottaman sähköenergian määrä.
^ Ilman veturin painoa
Keskimäärin-rivi sisältää tyhjänä paluun 
Sähköjuna on ajettaessa päästötön. Sähköjunalle raportoidaan kuitenkin energiankäyttö.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017