Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Dieselkäyttöisen raakapuujunan päästöt ja energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Päästöt [g] Dieselin kulutus Energia Nettolasti Junan paino^
CO HC NOx PM CH4 N2O SO2  CO2  CO2e [g] [MJ] [t] [t]
Kuormattuna, junakilometriä kohden 41 20 342 5.8 0.75 0.21 0.042 13 261 13 343 4 196 180 780 1 099
Tyhjänä, junakilometriä kohden 33 16 274 4.7 0.60 0.17 0.034 10 611 10 677 3 358 144 780 1 099
Kuormattuna, tonnikilometriä kohden 0.053 0.025 0.44 0.0075 0.0010 0.00027 0.00005 17.0 17.1 5.4 0.23 780 1 099
Keskimäärin tonnikilometriä kohden  0.096 0.045 0.79 0.013 0.0017 0.00049 0.00010 30.6 30.8 9.7 0.42 780 1 099
^ Ilman veturin painoa
Keskimäärin-rivi sisältää tyhjänä paluun 
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältää metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = kasvihuonekaasut CO2 ekvivalentteina (CH4 kerroin 25 ja N2O kerroin 298), MJ = megajoule, kWh = kilowattitunti, jkm = junakilometri, tkm = tonnikilometri, hkm = henkilökilometri, TEU = konttiyksikkö (6 metriä), kuljetusyksikkö = puoliperävaunuyhdistelmä tai pelkkä perävaunu, junayksikkö = moottoroitu matkustajavaunu
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017