Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Dieselkäyttöisen malmijunan päästöt ja energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Päästöt [g] Dieselin kulutus Energia Nettolasti Junan paino^
CO HC NOx PM CH4 N2O SO2  CO2  CO2e [g] [MJ] [t] [t]
Kuormattuna, junakilometriä kohden 42 20 350 6.0 0.77 0.22 0.043 13 566 13 650 4 293 185 1 344 2 184
Tyhjänä, junakilometriä kohden 36 17 299 5.1 0.66 0.19 0.037 11 599 11 671 3 671 158 1344 2 184
Kuormattuna, tonnikilometriä kohden 0.032 0.015 0.26 0.0044 0.0006 0.00016 0.00003 10.1 10.2 3.2 0.14 1 344 2 184
Keskimäärin tonnikilometriä kohden  0.058 0.028 0.48 0.0082 0.0011 0.00030 0.00006 18.7 18.8 5.9 0.25 1344 2 184
^ Ilman veturin painoa
Keskimäärin-rivi sisältää tyhjänä paluun 
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältää metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = kasvihuonekaasut CO2 ekvivalentteina (CH4 kerroin 25 ja N2O kerroin 298), MJ = megajoule, kWh = kilowattitunti, jkm = junakilometri, tkm = tonnikilometri, hkm = henkilökilometri, TEU = konttiyksikkö (6 metriä), kuljetusyksikkö = puoliperävaunuyhdistelmä tai pelkkä perävaunu, junayksikkö = moottoroitu matkustajavaunu
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017