Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Sähkökäyttöisen konttijunan energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Sähkön kulutus Energia Nettolasti Junan paino^
[kWh]* [MJ] [t] [t]
Junakilometriä kohden 19 20 686 1 659
Konttikilometriä kohden 0.19 0.2 686 1 659
Tonnikilometriä kohden 0.027 0.03 686 1 659
* Sähköjunan ajojohdosta ottaman sähköenergian määrä.
^ Ilman veturin painoa
Junassa on tyhjiä vaunuja eli paluumatkaa ei tarvitse laskea erikseen. Juna ei palaa tyhjänä (ks. laskentaohje)
Sähköjuna on ajettaessa päästötön. Sähköjunalle raportoidaan kuitenkin energiankäyttö.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017