Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Dieselkäyttöisen konttijunan päästöt ja energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Päästöt [g] Dieselin kulutus Energia Nettolasti Junan paino^
CO HC NOx PM CH4 N2O SO2  CO2  CO2e [g] [MJ] [t] [t]
Junakilometriä kohden 38 18 315 5.4 0.69 0.20 0.039 12 220 12 296 3 867 166 686 1 659
Konttikilometriä kohden 0.39 0.18 3.2 0.054 0.0070 0.0020 0.00039 123 124 39 1.7 686 1 659
Tonnikilometriä kohden 0.056 0.026 0.46 0.0078 0.0010 0.00029 0.00006 18 18 5.6 0.24 686 1 659
^ Ilman veturin painoa
Junassa on tyhjiä vaunuja eli paluumatkaa ei tarvitse laskea erikseen. Juna ei palaa tyhjänä (ks. laskentaohje)
Konttien lukumäärä junassa on 99 kpl (TEU), joista tyhjiä 23 kpl. Kuormatun kontin nettolasti on 9 t/TEU, kontin taarapaino on 2.2 t (TEU)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältää metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = kasvihuonekaasut CO2 ekvivalentteina (CH4 kerroin 25 ja N2O kerroin 298), MJ = megajoule, kWh = kilowattitunti, jkm = junakilometri, tkm = tonnikilometri, hkm = henkilökilometri, TEU = konttiyksikkö (6 metriä), kuljetusyksikkö = puoliperävaunuyhdistelmä tai pelkkä perävaunu, junayksikkö = moottoroitu matkustajavaunu
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017