Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu
Ilmaliikenteen tavarakuljetusten keskimääräinen päästö ja energiankulutus tonnikilometriä kohden
      Tavarailmaliikenteen yksikköpäästöt [g/tkm]
      CO HC NOX CH4 N2O SO2 CO2* CO2ekv** Polttoaineen kulutus [g/tkm] Polttoaineen kulutus [l/tkm] Energian kulutus [MJ/tkm]
Kotimaanlennot   4.7 0.32 7.6 0.013 0.052 0.61 1916 1933 609 0.76 26
Lyhyet ulkomaanlennot 4.1 0.31 5.3 0.010 0.038 0.46 1404 1416 447 0.56 19
Kaukolennot   0.50 0.037 2.4 0.0041 0.016 0.19 595 600 190 0.24 8.2
Laskennassa kaikki etäisyydet on määritetty isoympyräetäisyyksinä (great circle distance, GCD).
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, 
CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
*Ilmaliikenteen tavarankuljetusten hiilidioksidipäästöjen lähteenä on käytetty Defran (Iso-Britannia) suosituskertoimia, jotka kuvaavat varsin hyvin myös Suomen oloja.
Lähde: 2009 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting
Muut päästöt on johdettu hiilidioksidipäästöistä erilaisia kertoimia hyödyntäen, tarkempi selvitys menetelmäkuvauksessa. 
**CO2-ekvivalentit on laskettu seuraavilla GWP100 (global warming potential) -arvoilla:
CO2 ~ 1, CH4 ~ 21, N2O ~ 310
Lähde: IPCC Second Assessment Report: Climate change 1995, 1995.
7.9.2009
Last updated