|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot  | In English
 
Työkoneiden yksikköpäästöjen määritysperusteet

Tällä sivulla selvennetään kuinka LIPASTO-järjestelmän käytönaikaiset yksikköpäästöluvut on muodostettu työkoneille.

 
 
 

Työkoneiden yksikköpäästöjen määritysperusteet

Johdanto

Työkoneiden yksikköpäästöt on ilmoitettu näillä sivuilla kahdella eri tavalla:
A) päästöt grammoina keskimääräistä tehonkäyttöä kohti [g/kWh]
B) päästöt grammoina kulutettua polttoainelitraa kohti [g/l]

Laitekanta

LIPASTO-sivuston yksikköpäästöluvut työkoneille on laskettu ottaen huomioon suomalaisen laitekannan ominaispiirteet kuten ikäjakauman ja keskimääräisen tehonkäytön. Luvut kuvaavat siis tyypillistä, keskimääräistä työkoneen käyttöä Suomessa.

Erot uusien ja vanhempien työkoneiden päästöissä voivat olla merkittäviä. Lisätietoa Euroopan unionin päästörajoista eri ikäisille tieliikenteen ajoneuvoille, mutta myös työkoneille löytyy DieselNetistä.

Muut lähtötiedot

Lukujen määrittelyssä on käytetty seuraavia kiinteitä lähtöarvoja. Luvut koskevat reformuloituja polttonesteitä.

Bensiini

Ominaispaino                       0.75 (tiheys 750 kg/m3)
Tehollinen lämpöarvo         43 MJ/kg
Energia                                  1 kWh = 3.6 MJ
Rikkisisältö (S)                     0.0008 p-% = 0.016 g/dm3 SO2
Hiilidioksidi (CO2)               2350 g/dm3 polttonestettä = 3133 g/kg polttonestettä

Diesel

Ominaispaino                         0.845 (tiheys 845 kg/m3)
Tehollinen lämpöarvo           43 MJ/kg
Energia                                    1 kWh = 3.6 MJ
Rikkisisältö (S)                       0.0010 p-% = 0.020 g/dm3 SO2
Hiilidioksidi (CO2)                 2660 g/dm3 polttonestettä = 3148 g/kg polttonestettäLast updated 16.9.2009