Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Työkoneet
Työkoneiden keskimääräinen päästö ja energiankulutus tehonkäyttöä kohden Suomessa vuonna 2011
Työkoneiden yksikköpäästöt [g/kWh]
Dieselkäyttöiset siirrettävät työkoneet Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2ekv. Polttoaineen kulutus [g/kWh] Energian kulutus [MJ/kWh]
Dieselgeneraattorit 35 0.50 4.5 1.8 8 0.8 0.047 0.021 0.005 842 849 273 12
Kompressorit 70 0.60 2.5 0.9 7.4 0.39 0.045 0.021 0.005 801 809 260 11
Täryttimet, diesel 6.0 0.70 6.1 3.0 10 1.3 0.046 0.021 0.006 855 863 277 12
Muut dieselk. siirrettävät työkoneet 37 0.50 4.3 1.6 8.2 0.8 0.047 0.021 0.005 837 844 271 12
Luvut on määritetty tyypilliselle koneelle kussakin työkoneluokassa hyödyntäen keskimääräistä ikää ja tehonkäyttöä.
Päästöjen laskeminen: [nimellisteho, kW] x [kuormitusaste] x [käyttötunnit, h] x [päästökerroin, g/kWh]
Erot uusien ja vanhojen laitteiden päästöissä voivat olla merkittäviä, tietoa EU:n päästörajoista eri-ikäisille laitteille löytyy oheisesta linkistä: DieselNet
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, 
SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Dieselpolttoaineen ominaisuuksia: tiheys = 845 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg. Dieselpolttoaineessa lasketaan olevan 1.89 % lämpöarvosta biokomponenttia, 
joka on käytettäessä nollapäästöistä (CO2)
25.4.2012
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi