Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Työkoneet
Työkoneiden keskimääräinen päästö polttoainelitraa kohden Suomessa vuonna 2011
Työkoneiden yksikköpäästöt [g/l]
Dieselkäyttöiset siirrettävät työkoneet Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2ekv.
Dieselgeneraattorit 35 0.50 14 5.5 26 2.6 0.15 0.066 0.017 2607 2630
Kompressorit 70 0.60 8 2.9 24 1.3 0.15 0.070 0.017 2607 2632
Täryttimet, diesel 6.0 0.70 19 9 32 3.9 0.14 0.065 0.017 2607 2630
Muut dieselk. siirrettävät työkoneet 37 0.50 13 5.1 26 2.4 0.15 0.067 0.017 2607 2631
Luvut on määritetty käyttötehon ja työkoneen iän puolesta keskimääräiselle tyyppiesimerkille Suomessa.
Päästöjen laskeminen: [polttoaineen kulutus, l] x [päästökerroin, g/l]
Erot uusien ja vanhojen laitteiden päästöissä voivat olla merkittäviä, tietoa EU:n päästörajoista eri-ikäisille laitteille löytyy oheisesta linkistä: DieselNet
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, 
SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Dieselpolttoaineen ominaisuuksia: tiheys = 845 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg. Dieselpolttoaineessa lasketaan olevan 1.89 % lämpöarvosta biokomponenttia, 
joka on käytettäessä nollapäästöistä (CO2)
25.4.2012
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi