Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Työkoneet
Työkoneiden keskimääräinen päästö ja energiankulutus tehonkäyttöä kohden Suomessa vuonna 2011
Työkoneiden yksikköpäästöt [g/kWh]
Dieselkäyttöiset ajettavat työkoneet Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2ekv. Polttoaineen kulutus [g/kWh] Energian kulutus [MJ/kWh]
Nosturit 99 0.26 2.4 0.8 7.1 0.36 0.045 0.021 0.0051 791 799 256 11
Muut trukit, diesel 33 0.30 3.9 1.5 7.4 0.68 0.047 0.021 0.0055 848 856 275 12
Haarukkatrukit, diesel 88 0.30 2.3 0.72 6.5 0.30 0.045 0.021 0.0051 791 799 257 11
Puskutraktorit 112 0.40 2.6 1.0 8 0.46 0.043 0.022 0.0051 782 789 253 11
Tiehöylät 149 0.37 2.2 0.77 7.3 0.36 0.044 0.022 0.0050 775 782 251 11
Jyrät 45 0.30 2.9 1.0 6 0.42 0.045 0.021 0.0053 817 824 265 11
Pyöräkuormaajat 94 0.33 2.4 0.8 6.6 0.34 0.045 0.021 0.0051 793 800 257 11
Traktorikaivurit 74 0.33 2.5 0.9 7.3 0.38 0.046 0.021 0.0052 800 808 259 11
Minikaivurit 22 0.40 2.5 0.7 5.9 0.32 0.046 0.021 0.0053 819 826 265 11
Kaivukoneet, tela-alustaiset 104 0.31 1.9 0.52 5.4 0.22 0.045 0.021 0.0051 790 798 256 11
Kaivukoneet, pyöräalustaiset 88 0.32 2.1 0.61 5.8 0.26 0.045 0.021 0.0052 796 803 258 11
Maataloustraktorit 74 0.30 2.5 0.8 6.7 0.37 0.045 0.022 0.0051 797 805 257 11
Teollisuustraktorit 62 0.28 2.8 1.0 7.0 0.42 0.045 0.022 0.0052 800 808 258 11
Kunnossapitotraktorit 61 0.27 2.2 0.64 5.7 0.26 0.046 0.022 0.0052 804 812 259 11
Muut traktorit 55 0.26 4.5 2.0 12 0.94 0.041 0.022 0.0051 796 804 256 11
Leikkuupuimurit 89 0.57 2.2 0.7 6.4 0.31 0.045 0.021 0.0051 792 800 257 11
Hakkuukoneet (Moto) 125 0.42 1.6 0.31 3.3 0.08 0.044 0.021 0.0051 781 789 253 11
Metsätraktorit 105 0.30 1.6 0.32 3.8 0.13 0.045 0.021 0.0051 790 797 256 11
Dumpperit 153 0.30 2.1 0.65 6.7 0.29 0.045 0.021 0.0050 777 784 252 11
Monitoimikoneet 50 0.25 2.1 0.61 5.3 0.26 0.046 0.021 0.0052 805 813 261 11
Teleskooppikurottajat 78 0.28 2.0 0.56 5.5 0.23 0.046 0.021 0.0052 799 807 259 11
Ajoruohonleikkurit, diesel 12 0.30 4.7 2.2 9 1.0 0.045 0.021 0.0054 834 842 270 12
Muut ajettavat dieseltyökoneet 89 0.36 2.0 0.53 5.3 0.21 0.047 0.022 0.0052 795 802 258 11
Luvut on määritetty tyypilliselle koneelle kussakin työkoneluokassa hyödyntäen keskimääräistä ikää ja tehonkäyttöä.
Päästöjen laskeminen: [nimellisteho, kW] x [kuormitusaste] x [käyttötunnit, h] x [päästökerroin, g/kWh]
Erot uusien ja vanhojen laitteiden päästöissä voivat olla merkittäviä, tietoa EU:n päästörajoista eri-ikäisille laitteille löytyy oheisesta linkistä: DieselNet
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, 
SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Dieselpolttoaineen ominaisuuksia: tiheys = 845 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg. Dieselpolttoaineessa lasketaan olevan 1.89 % lämpöarvosta biokomponenttia, 
joka on käytettäessä nollapäästöistä (CO2)
25.4.2012
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi