Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Työkoneet
Työkoneiden keskimääräinen päästö polttoainelitraa kohden Suomessa vuonna 2011
Työkoneiden yksikköpäästöt [g/l]
Dieselkäyttöiset ajettavat työkoneet Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2ekv.
Nosturit 99 0.26 7.8 2.7 23 1.2 0.15 0.071 0.017 2607 2632
Muut trukit, diesel 33 0.30 12 4.5 23 2.1 0.15 0.066 0.017 2607 2630
Haarukkatrukit, diesel 88 0.30 7.5 2.4 21 1.0 0.15 0.071 0.017 2607 2632
Puskutraktorit 112 0.40 9 3.3 27 1.5 0.15 0.072 0.017 2607 2632
Tiehöylät 149 0.37 7.6 2.6 25 1.2 0.15 0.072 0.017 2607 2632
Jyrät 45 0.30 9 3.1 20 1.3 0.14 0.068 0.017 2607 2631
Pyöräkuormaajat 94 0.33 7.8 2.5 22 1.1 0.15 0.071 0.017 2607 2632
Traktorikaivurit 74 0.33 8.2 2.9 24 1.2 0.15 0.070 0.017 2607 2632
Minikaivurit 22 0.40 8 2.3 19 1.0 0.15 0.068 0.017 2607 2631
Kaivukoneet, tela-alustaiset 104 0.31 6.3 1.7 18 0.7 0.15 0.071 0.017 2607 2632
Kaivukoneet, pyöräalustaiset 88 0.32 6.7 2.0 19 0.8 0.15 0.070 0.017 2607 2632
Maataloustraktorit 74 0.30 8.3 2.8 22 1.2 0.15 0.072 0.017 2624 2649
Teollisuustraktorit 62 0.28 9 3.2 23 1.4 0.15 0.072 0.017 2624 2649
Kunnossapitotraktorit 61 0.27 7.3 2.1 19 0.9 0.15 0.071 0.017 2624 2649
Muut traktorit 55 0.26 15 6.7 40 3.1 0.14 0.073 0.017 2624 2649
Leikkuupuimurit 89 0.57 7.3 2.3 21 1.0 0.15 0.071 0.017 2607 2632
Hakkuukoneet (Moto) 125 0.42 5.4 1.0 11 0.27 0.15 0.071 0.017 2607 2632
Metsätraktorit 105 0.30 5.2 1.1 12 0.43 0.15 0.070 0.017 2607 2632
Dumpperit 153 0.30 7.0 2.2 22 1.0 0.15 0.072 0.017 2607 2632
Monitoimikoneet 50 0.25 6.9 2.0 17 0.8 0.15 0.069 0.017 2607 2631
Teleskooppikurottajat 78 0.28 6.5 1.8 18 0.76 0.15 0.070 0.017 2607 2632
Ajoruohonleikkurit, diesel 12 0.30 15 7.0 29 3.0 0.14 0.067 0.017 2607 2630
Muut ajettavat dieseltyökoneet 89 0.36 6.5 1.7 17 0.7 0.15 0.072 0.017 2607 2632
Luvut on määritetty käyttötehon ja työkoneen iän puolesta keskimääräiselle tyyppiesimerkille Suomessa.
Päästöjen laskeminen: [polttoaineen kulutus, l] x [päästökerroin, g/l]
Erot uusien ja vanhojen laitteiden päästöissä voivat olla merkittäviä, tietoa EU:n päästörajoista eri-ikäisille laitteille löytyy oheisesta linkistä: DieselNet
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, 
SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Dieselpolttoaineen ominaisuuksia: tiheys = 845 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg. Dieselpolttoaineessa lasketaan olevan 1.89 % lämpöarvosta biokomponenttia, 
joka on käytettäessä nollapäästöistä (CO2)
25.4.2012
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi