Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Työkoneet
Työkoneiden keskimääräinen päästö ja energiankulutus tehonkäyttöä kohden Suomessa vuonna 2011
Työkoneiden yksikköpäästöt [g/kWh]
Bensiinikäyttöiset siirrettävät työkoneet (myös käsikäyttöiset) Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2ekv. Polttoaineen kulutus [g/kWh] Energian kulutus [MJ/kWh]
Täryttimet, bensiini 3.5 0.60 434 22 3.5 0.1 2.3 0.030 0.0063 1132 1188 396 17
Ruohonleikkurit, bensiini, käsikäyttöiset 3.0 0.40 476 25 3.3 0.1 2.5 0.030 0.0066 1171 1232 410 18
Puutarhajyrsimet 3.0 0.50 404 22 3.7 0.1 2.5 0.030 0.0061 1094 1156 383 16
Lumilingot 7.0 0.30 391 15 3.7 0.1 1.5 0.030 0.0062 1112 1152 389 17
Generaattorit, bensiini 3.0 0.60 379 20 3.9 0.1 2.5 0.030 0.0060 1071 1133 375 16
Muut bensiinikäyttöiset siirrettävät työkoneet 3.0 0.50 435 23 3.5 0.1 2.5 0.030 0.0063 1123 1185 393 17
Moottorisahat, ammattikäyttö 2.5 0.60 360 54 1.4 2.5 4.1 0.010 0.008 1428 1517 500 22
Moottorisahat yksityiskäyttö 1.5 0.30 421 112 1.4 2.8 5.3 0.010 0.009 1612 1726 564 24
Raivaussahat 2.0 0.40 385 88 1.4 2.6 4.6 0.010 0.009 1546 1645 542 23
Trimmerit 1.0 0.40 660 207 1.3 3.6 6.6 0.010 0.010 1816 1958 636 27
Muut käsikäyttöiset 1.0 0.40 516 153 1.4 3.1 6.6 0.010 0.010 1701 1842 596 26
Luvut on määritetty tyypilliselle koneelle kussakin työkoneluokassa hyödyntäen keskimääräistä ikää ja tehonkäyttöä.
Päästöjen laskeminen: [nimellisteho, kW] x [kuormitusaste] x [käyttötunnit, h] x [päästökerroin, g/kWh]
Erot uusien ja vanhojen laitteiden päästöissä voivat olla merkittäviä, tietoa EU:n päästörajoista eri-ikäisille laitteille löytyy oheisesta linkistä: DieselNet
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, 
SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Bensiinin ominaisuuksia: tiheys = 750 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg. Bensiinissä lasketaan olevan 6 % lämpöarvosta biokomponenttia,
joka on käytettäessä nollapäästöistä (CO2)
25.4.2012
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi