Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Työkoneet
Työkoneiden keskimääräinen päästö polttoainelitraa kohden Suomessa vuonna 2011
Työkoneiden yksikköpäästöt [g/l]
Bensiinikäyttöiset siirrettävät työkoneet (myös käsikäyttöiset) Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2ekv.
Täryttimet, bensiini 3.5 0.60 821 41 6.6 0.11 4.3 0.057 0.012 2141 2249
Ruohonleikkurit, bensiini, käsikäyttöiset 3.0 0.40 870 46 6.0 0.11 4.6 0.055 0.012 2141 2254
Puutarhajyrsimet 3.0 0.50 791 42 7.3 0.12 4.9 0.059 0.012 2141 2262
Lumilingot 7.0 0.30 754 28 7.1 0.12 2.8 0.058 0.012 2141 2218
Generaattorit, bensiini 3.0 0.60 757 41 7.7 0.12 5.0 0.060 0.012 2141 2265
Muut bensiinikäyttöiset siirrettävät työkoneet 3.0 0.50 830 44 6.7 0.11 4.8 0.057 0.012 2141 2259
Moottorisahat, ammattikäyttö 2.5 0.60 540 81 2.1 3.8 6.2 0.015 0.012 2141 2276
Moottorisahat yksityiskäyttö 1.5 0.30 560 149 1.8 3.7 7.0 0.013 0.012 2141 2293
Raivaussahat 2.0 0.40 533 122 1.9 3.6 6.3 0.014 0.012 2141 2279
Trimmerit 1.0 0.40 778 244 1.5 4.3 7.8 0.0118 0.012 2141 2309
Muut käsikäyttöiset 1.0 0.40 650 193 1.7 3.9 8.3 0.013 0.012 2141 2320
Luvut on määritetty käyttötehon ja työkoneen iän puolesta keskimääräiselle tyyppiesimerkille Suomessa.
Päästöjen laskeminen: [polttoaineen kulutus, l] x [päästökerroin, g/l]
Erot uusien ja vanhojen laitteiden päästöissä voivat olla merkittäviä, tietoa EU:n päästörajoista eri-ikäisille laitteille löytyy oheisesta linkistä: DieselNet
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, 
SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Bensiinin ominaisuuksia: tiheys = 750 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg. Bensiinissä lasketaan olevan 6 % lämpöarvosta biokomponenttia,
joka on käytettäessä nollapäästöistä (CO2)
25.4.2012
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi