Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Työkoneet
Työkoneiden keskimääräinen päästö polttoainelitraa kohden Suomessa vuonna 2011
Työkoneiden yksikköpäästöt [g/l]
Bensiinikäyttöiset ajettavat työkoneet Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2ekv.
Trukit, bensiini 30 0.30 715 17 6.8 0.12 1.3 0.059 0.012 2141 2188
Trukit, kaasu 30 0.30 64 3.8 22 0.11 1.5 0.077 0.010 1464 1520
Ajoruohonleikkurit, bensiini 10 0.50 711 21 8.6 0.12 2.4 0.061 0.012 2141 2211
Muut ajettavat bensiinikäyttöiset  10 0.50 698 20 9.1 0.12 2.4 0.062 0.012 2141 2212
Luvut on määritetty käyttötehon ja työkoneen iän puolesta keskimääräiselle tyyppiesimerkille Suomessa.
Päästöjen laskeminen: [polttoaineen kulutus, l] x [päästökerroin, g/l]
Erot uusien ja vanhojen laitteiden päästöissä voivat olla merkittäviä, tietoa EU:n päästörajoista eri-ikäisille laitteille löytyy oheisesta linkistä: DieselNet
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, 
SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Bensiinin ominaisuuksia: tiheys = 750 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg. Bensiinissä lasketaan olevan 6 % lämpöarvosta biokomponenttia,
joka on käytettäessä nollapäästöistä (CO2)
25.4.2012
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi