Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Mönkijöiden keskimääräinen päästö ja energia tehonkäyttöä kohden Suomessa vuonna 2016
Päästöt [g/kWh]
Mönkijät (diesel- ja bensiinikäyttöiset) Keskimääräinen nimellisteho [kW] Keskimääräinen kuormitusaste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2e Kulutus [g/kWh] Energia [MJ/kWh]
Mönkijät, diesel 25 0.34 3.7 1.2 6.3 0.44 0.047 0.013 0.0025 839 844 265 11
Mönkijät, bensiini 2-tahti, ammattikäyttö 13 0.38 437 19 0.5 2.6 2.348 0.010 0.0085 1661 1723 567 24
Mönkijät, bensiini 4-tahti, ammattikäyttö 13 0.38 324 8.3 5 0.060 1.048 0.030 0.0053 1043 1078 356 15
Mönkijät, bensiini 2-tahti, muu käyttö 10 0.38 469 72 0.5 3.5 2.541 0.010 0.0093 1815 1882 619 26
Mönkijät, bensiini 4-tahti, muu käyttö 10 0.38 349 10 4.2 0.060 1.241 0.030 0.0056 1093 1133 373 16
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt, NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti (CH4 kerroin 25, N2O kerroin 298), kWh = kilowattitunti, MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017