Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Maastoliikenne
Mönkijöiden keskimääräinen päästö ja energiankulutus tehonkäyttöä kohden Suomessa vuonna 2011
Mönkijöiden yksikköpäästöt [g/kWh]
Mönkijät (diesel- ja bensiinikäyttöiset) Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2ekv. Polttoaineen kulutus [g/kWh] Energian kulutus [MJ/kWh]
Mönkijät, diesel 25 0.34 2.9 1.0 6.1 0.44 0.044 0.021 0.0053 815 823 264 11
Mönkijät, bensiini 2-tahti, ammattikäyttö 13 0.38 435 25 0.49 2.7 2.3 0.010 0.009 1626 1678 569 24
Mönkijät, bensiini 4-tahti, ammattikäyttö 13 0.38 330 9 4.6 0.06 1.0 0.030 0.0058 1026 1058 359 15
Mönkijät, bensiini 2-tahti, muu käyttö 10 0.38 460 122 0.62 4.6 2.5 0.010 0.010 1802 1859 631 27
Mönkijät, bensiini 4-tahti, muu käyttö 10 0.38 367 12 4.0 0.06 1.2 0.030 0.0061 1080 1116 378 16
Luvut on määritetty tyypilliselle mönkijälle hyödyntäen keskimääräistä ikää ja tehonkäyttöä.
Päästöjen laskeminen: [nimellisteho, kW] x [kuormitusaste] x [käyttötunnit, h] x [päästökerroin, g/kWh]
Erot uusien ja vanhojen laitteiden päästöissä voivat olla merkittäviä, tietoa EU:n päästörajoista eri-ikäisille laitteille löytyy oheisesta linkistä: DieselNet
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, 
SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Dieselpolttoaineen ominaisuuksia: tiheys = 845 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg. Dieselpolttoaineessa lasketaan olevan 1.89 % lämpöarvosta biokomponenttia, 
joka on käytettäessä nollapäästöistä (CO2)
Bensiinin ominaisuuksia: tiheys = 750 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg. Bensiinissä lasketaan olevan 6 % lämpöarvosta biokomponenttia,
joka on käytettäessä nollapäästöistä (CO2)
25.4.2012
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi