Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Mönkijöiden keskimääräinen päästö ja energia polttoainelitraa kohden Suomessa vuonna 2016
Päästöt [g/polttoainelitra]
Mönkijät (diesel- ja bensiinikäyttöiset) Keskimääräinen nimellisteho [kW] Keskimääräinen kuormitusaste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2e
Mönkijät, diesel 25 0.34 12 3.8 20 1.4 0.15 0.040 0.0081 2657 2673
Mönkijät, bensiini 2-tahti, ammattikäyttö 13 0.38 577 25 0.62 3.4 3.1 0.013 0.011 2191 2272
Mönkijät, bensiini 4-tahti, ammattikäyttö 13 0.38 680 17 9.9 0.13 2.2 0.063 0.011 2191 2265
Mönkijät, bensiini 2-tahti, muu käyttö 9.6 0.38 566 87 0.59 4.2 3.1 0.012 0.011 2191 2271
Mönkijät, bensiini 4-tahti, muu käyttö 9.6 0.38 699 21 8.4 0.12 2.5 0.060 0.011 2191 2271
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt, NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti (CH4 kerroin 25, N2O kerroin 298), kWh = kilowattitunti, MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017