Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Maastoliikenne
Mönkijöiden keskimääräinen päästö polttoainelitraa kohden Suomessa vuonna 2011
Mönkijöiden yksikköpäästöt [g/l]
Mönkijät (diesel- ja bensiinikäyttöiset) Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2ekv.
Mönkijät, diesel 25 0.34 9 3.3 20 1.4 0.14 0.068 0.017 2607 2631
Mönkijät, bensiini 2-tahti, ammattikäyttö 13 0.38 572 33 0.64 3.6 3.1 0.013 0.012 2141 2211
Mönkijät, bensiini 4-tahti, ammattikäyttö 13 0.38 688 18 9.6 0.13 2.2 0.063 0.012 2141 2207
Mönkijät, bensiini 2-tahti, muu käyttö 10 0.38 546 145 0.74 5.5 3.0 0.012 0.012 2141 2209
Mönkijät, bensiini 4-tahti, muu käyttö 10 0.38 727 23 7.9 0.12 2.5 0.059 0.012 2141 2212
Luvut on määritetty tyypilliselle mönkijälle hyödyntäen keskimääräistä ikää ja tehonkäyttöä.
Päästöjen laskeminen: [polttoaineen kulutus, l] x [päästökerroin, g/l]
Erot uusien ja vanhojen laitteiden päästöissä voivat olla merkittäviä, tietoa EU:n päästörajoista eri-ikäisille laitteille löytyy oheisesta linkistä: DieselNet
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, 
SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Dieselpolttoaineen ominaisuuksia: tiheys = 845 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg. Dieselpolttoaineessa lasketaan olevan 1.89 % lämpöarvosta biokomponenttia, 
joka on käytettäessä nollapäästöistä (CO2)
Bensiinin ominaisuuksia: tiheys = 750 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg. Bensiinissä lasketaan olevan 6 % lämpöarvosta biokomponenttia,
joka on käytettäessä nollapäästöistä (CO2)
25.4.2012
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi