|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot  | In English
 
Maastoliikenteen yksikköpäästöjen määritysperusteet

Tällä sivulla selvennetään kuinka LIPASTO-järjestelmän käytönaikaiset yksikköpäästöluvut on muodostettu maastoliikenteelle.

 
 
 

Maastoliikenteen yksikköpäästöjen määritysperusteet

Johdanto

Maastoliikenteen yksikköpäästöt on ilmoitettu näillä sivuilla kahdella eri tavalla:
A) päästöt grammoina keskimääräistä tehonkäyttöä kohti [g/kWh]
B) päästöt grammoina kulutettua polttoainelitraa kohti [g/l]

Laitekanta

LIPASTO-sivuston yksikköpäästöluvut maastoliikenteelle on laskettu ottaen huomioon suomalaisen laitekannan ominaispiirteet kuten ikäjakauman ja keskimääräisen tehonkäytön. Luvut kuvaavat siis tyypillistä, keskimääräistä käyttöä Suomessa.

Erot uusien ja vanhempien maastoajoneuvojen päästöissä voivat olla merkittäviä. Lisätietoa Euroopan unionin päästörajoista eri ikäisille tieliikenteen ajoneuvoille, mutta myös työkoneille ja maastoliikenteelle löytyy DieselNetistä.

Muut lähtötiedot

Lukujen määrittelyssä on käytetty seuraavia kiinteitä lähtöarvoja. Luvut koskevat reformuloituja polttonesteitä.

Bensiini

Ominaispaino                       0.75 (tiheys 750 kg/m3)
Tehollinen lämpöarvo         43 MJ/kg
Energia                                  1 kWh = 3.6 MJ
Rikkisisältö (S)                     0.0008 p-% = 0.016 g/dm3 SO2
Hiilidioksidi (CO2)               2350 g/dm3 polttonestettä = 3133 g/kg polttonestettä

Diesel

Ominaispaino                         0.845 (tiheys 845 kg/m3)
Tehollinen lämpöarvo           43 MJ/kg
Energia                                    1 kWh = 3.6 MJ
Rikkisisältö (S)                       0.0010 p-% = 0.020 g/dm3 SO2
Hiilidioksidi (CO2)                 2660 g/dm3 polttonestettä = 3148 g/kg polttonestettäLast updated 17.9.2009