Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Maastoliikenne
Moottorikelkkojen keskimääräinen päästö ja energiankulutus tehonkäyttöä kohden Suomessa vuonna 2011
Moottorikelkkojen yksikköpäästöt [g/kWh]
Bensiinikäyttöiset moottorikelkat Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2ekv. Polttoaineen kulutus [g/kWh] Energian kulutus [MJ/kWh]
Moottorikelkat 2-tahti, ammattikäyttö 67 0.24 431 13 0.49 2.7 1.8 0.010 0.009 1622 1663 568 24
Moottorikelkat 4-tahti, ammattikäyttö 67 0.24 326 5.5 2.6 0.06 0.52 0.030 0.0057 1021 1041 358 15
Moottorikelkat 2-tahti, muu käyttö 67 0.24 391 147 0.9 6.1 1.8 0.010 0.011 1989 2031 697 30
Moottorikelkat 4-tahti, muu käyttö 67 0.24 350 7.4 2.6 0.06 0.52 0.030 0.0061 1086 1106 380 16
Luvut on määritetty tyypilliselle moottorikelkalle hyödyntäen keskimääräistä ikää ja tehonkäyttöä.
Päästöjen laskeminen: [nimellisteho, kW] x [kuormitusaste] x [käyttötunnit, h] x [päästökerroin, g/kWh]
Erot uusien ja vanhojen laitteiden päästöissä voivat olla merkittäviä, tietoa EU:n päästörajoista eri-ikäisille laitteille löytyy oheisesta linkistä: DieselNet
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, 
SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Bensiinin ominaisuuksia: tiheys = 750 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg. Bensiinissä lasketaan olevan 6 % lämpöarvosta biokomponenttia,
joka on käytettäessä nollapäästöistä (CO2)
25.4.2012
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi