Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Moottorikelkkojen keskimääräinen päästö ja energia polttoainelitraa kohden Suomessa vuonna 2016
Päästöt [g/polttoainelitra]
Bensiinikäyttöiset moottorikelkat Keskimääräinen nimellisteho [kW] Keskimääräinen kuormitusaste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2e
Moottorikelkat 2-tahti, ammattikäyttö 72 0.23 576 12.5 0.6 3.4 2.392 0.013 0 2191 2255
Moottorikelkat 4-tahti, ammattikäyttö 72 0.23 681 11.3 5.4 0.1 1.064 0.063 0 2191 2236
Moottorikelkat 2-tahti, muu käyttö 72 0.23 491 90.4 0.7 4.8 2.043 0.011 0 2191 2245
Moottorikelkat 4-tahti, muu käyttö 72 0.23 688 12.3 4.7 0.1 1.011 0.060 0 2191 2234
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt, NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti (CH4 kerroin 25, N2O kerroin 298), kWh = kilowattitunti, MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017