Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Maastoliikenne
Moottorikelkkojen keskimääräinen päästö polttoainelitraa kohden Suomessa vuonna 2011
Moottorikelkkojen yksikköpäästöt [g/l]
Bensiinikäyttöiset moottorikelkat Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO HC NOx PM CH4  N2O SO2 CO2 CO2ekv.
Moottorikelkat 2-tahti, ammattikäyttö 67 0.24 568 17 0.6 3.6 2.4 0.013 0.012 2141 2196
Moottorikelkat 4-tahti, ammattikäyttö 67 0.24 684 12 5.5 0.13 1.1 0.063 0.012 2141 2184
Moottorikelkat 2-tahti, muu käyttö 67 0.24 421 158 1.0 6.5 2.0 0.011 0.012 2141 2186
Moottorikelkat 4-tahti, muu käyttö 67 0.24 691 15 5.0 0.12 1.0 0.059 0.012 2141 2181
Luvut on määritetty tyypilliselle moottorikelkalle hyödyntäen keskimääräistä ikää ja tehonkäyttöä.
Päästöjen laskeminen: [polttoaineen kulutus, l] x [päästökerroin, g/l]
Erot uusien ja vanhojen laitteiden päästöissä voivat olla merkittäviä, tietoa EU:n päästörajoista eri-ikäisille laitteille löytyy oheisesta linkistä: DieselNet
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, 
SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Bensiinin ominaisuuksia: tiheys = 750 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg. Bensiinissä lasketaan olevan 6 % lämpöarvosta biokomponenttia,
joka on käytettäessä nollapäästöistä (CO2)
25.4.2012
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi