|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot  | In English
 

Linkit

Lista liikenteen pakokaasupäästöihin ja energiankulutukseen liittyvistä ulkopuolisista linkeistä.

Aihealueen mukaan jaotellut linkit löydät nopeasti alla oleviin otsikkolinkkeihin ankkuroituina.

 
Yleiset
Päästölaskurit


Tieliikenne
Raideliikenne
Vesiliikenne
Lentoliikenne

 
 
 

Linkit

Linkkejä liikenteen pakokaasupäästöjä ja energiankulutusta käsitteleviin raportteihin ja sivustoihin.

Yleiset

LIPASTO – transport emission database
Artikkeli LIPASTO-laskentajärjestelmästä VTT:n julkaisussa (s. 134-142)
Life Cycle Assessment of Products and Technologies (2009)
http://www.vtt.fi/inf/pdf/symposiums/2009/S262.pdf

Iso-Britannia: National Atmospheric Emissions Inventory (NAEI)
Ilmanpäästöjen inventaariotietoja sekä päästökertoimia mm. liikennesektorille.
http://www.naei.org.uk/index.php

Eräs ohje yritysten ja yksityishenkilöiden päästölaskentaan. Lähde sisältää muun muassa päästökertoimia henkilö- ja tavaraliikenteelle Iso-Britanniassa.
Defra (The Department for Environment, Food and Rural Affairs, Iso-Britannia)
2009 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting (2009)
http://www.defra.gov.uk/environment/business/reporting/pdf/20090928-guidelines-ghg-conversion-factors.pdf
2008 Guidelines to Defra’s GHG Conversion Factors: Methodology Paper for Transport Emission Factors (2008)
http://www.defra.gov.uk/environment/business/reporting/pdf/passenger-transport.pdf (426KB)

Liikennesektorien tunnuslukuja käsitteleviä raportteja.
EEA (European Environment Agency)
Climate for a transport change. TERM 2007: indicators tracking transport and environment in the European Union (2008)
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_1/
Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union (2009)
http://www.eea.europa.eu/publications/transport-at-a-crossroads

Norjalainen tutkimus eri liikennemuotojen päästöjen kokonaisvaikutuksesta ilmastonmuutokseen.
Global temperature responses to current emissions from the transport sectors (2008)
http://www.pnas.org/content/105/49/19154.full

Tutkimus henkilöliikenteen elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista Yhdysvalloissa.
Environmental assessment of passenger transportation should include infrastructure and supply chains (2009)
http://www.iop.org/EJ/article/1748-9326/4/2/024008/erl9_2_024008.pdf?request-id=418da4ad-d8f4-4ea9-be90-3f2afdefc8a0
Life-cycle Environmental Inventory of Passenger Transportation in the United States (2008)
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1095&context=its

Motiva - Liikenteen energiatehokkuussopimukset.
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/sopimusalat/liikenne/

Suomen kuljetusopas - Kuljetusyritysten hakupalvelu, lisäksi yleistietoa kuljetuksista.
http://www.kuljetusopas.com/

Päästölaskurit

Eri liikennevälineiden energiankulutuksen ja päästöjen vertailuun Euroopassa tarkoitetut laskurit henkilö- ja tavaraliikenteelle. UIC (International Union of Railways)
http://www.ecopassenger.org/
http://www.ecotransit.org/

Tavaraliikenteen laskuri energiankulutukselle ja päästöille.
NTM (Nätverket för Transporter och Miljön)
http://www.ntm.a.se/ntmcalc/Default.asp

Lentoliikenteen CO2-päästölaskuri (RFI 2.7).
Atmosfair - Linkit pääsivulle ja suoraan laskuriin.
http://www.atmosfair.de/
https://www.atmosfair.de/index.php?id=5&no_cache=1&L=3

Lentoliikenteen CO2-päästölaskuri (RFI 1.9).
Carbon Planet - Linkit pääsivulle ja suoraan laskuriin.
http://www.carbonplanet.com
http://www.carbonplanet.com/shop/flight_emissions_calculator

Lento- ja autoliikenteen CO2-päästölaskuri (RFI 1.9). ClimateCare.
http://www.climatecare.org/

Lentoliikenteen CO2-päästölaskuri.
Finnair - Linkit pääsivulle ja suoraan laskuriin.
http://www.finnair.fi/
http://www.finnair.fi/paastolaskuri/index.html

Lentoliikenteen CO2-päästölaskuri.
ICAO (International Civil Aviation Organization) - Linkit pääsivulle ja suoraan laskuriin.
http://www.icao.int/
http://www2.icao.int/public/cfmapps/carbonoffset/carbon_calculator.cfm#

Lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästölaskurit erikseen henkilö- sekä tavaraliikenteelle. SAS - Linkit pääsivulle ja suoraan laskuriin.
http://www.flysas.com/
http://sasems.port.se/EmissionCalc.cfm?lang=1&utbryt=0&sid=geninfo&left=geninfo?WT.ac=CO2&ID=60091

Lentoliikenteen CO2-päästölaskuri (valittavissa RFI 2.7). TRX.
http://carbon.trx.com

Tieliikenne

Tietoa Euroopan unionin päästömääräyksistä autoille.
http://www.dieselnet.com/standards/eu/ld.php

Tietokanta autojen päästökertoimista. Maksullinen.
http://www.hbefa.net/

Raideliikenne

Raideliikenteen ympäristövaikutuksia käsittelevä raportti.
UIC (International Union of Railways) ja CER (The Community of European Railway and Infrastructure Companies)
Rail Transport and Environment Facts & Figures (2008)
Linkit pääsivuille ja suoraan raporttiin.
http://www.uic.asso.fr/
http://www.cer.be/
http://www.uic.asso.fr/homepage/railways&environment_facts&figures.pdf (2.34 MB)

Vesiliikenne

Merenkulkualan asiasanasto. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.
http://merisanasto.kyamk.fi/

Lähimerenkulun alustyypit. SPC:n (Shortsea Promotion Centre Finland).
http://www.shortsea.fi

Tavara- ja matkustaja-alusten peruspiirteet ja käyttötarkoitus. Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Ship_types

Ohje vesiliikenteen CO2-indeksointiin. IMO (International Maritime Organization)
INTERIM GUIDELINES FOR VOLUNTARY SHIP CO2 EMISSION INDEXING FOR USE IN TRIALS (2005)
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D12740/471.pdf (165 KB)

Ilmainen nettilinkki laivojen tosiaikaiseen seurantaan. Näyttää AIS tietoon perustuen laivojen sijainnin ja nopeuden kartta- tai  satelliittikuvapohjalla. Kattaa hyvin Euroopan ja Pohjois-Amerikan.
http://marinetraffic.com/ais/

Selvitys Suomen ulkomaille suuntautuvan laivaliikenteen MIPS (Material Input Per Service-unit) -luvuista. Luonnonvarojen kulutusta tarkastellaan siis käytönaikaista kulutusta laajemmalta elinkaarelta.
Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiantotutkimus.
Meriliikenteen aiheuttama luonnonvarojen kulutus (MeriMIPS) (2005)
http://www.mintc.fi/fileserver/Julkaisuja%2058_2005.pdf (1.28 MB)

Raportti vesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä. IMO (International Maritime Organization)
Updated 2000 Study on Greenhouse Gas Emissions from Ships (2008)
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D23703/INF-6.pdf (2.73 MB)

VTT:n raportti kasettijärjestelmän eroista lauttavaunuihin nähden laivan päästöjen suhteen. Cassettes vs. roll trailers - environmental considerations (2010) tavaraliikenne\vesiliikenne\VTT-ResearchReport_Cassette_final.pdf (1.0 MB)

Lentoliikenne

Laskuri kahden lentokentän välisen etäisyyden laskemiseksi.
http://www.world-airport-codes.com

Lentoliikenteen yhteys ilmastonmuutokseen, luvussa 6 esitellään RFI:n (radiative forcing index, säteilypakoteindeksi) määritelmä.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
IPCC Special Report on Aviation and the Global Atmosphere (1999)
http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/aviation/index.htm

Lentoliikennettä ja ilmastonmuutosta käsittelevä EU-projekti.
AIRCRAFT EMISSIONS: CONTRIBUTION OF DIFFERENT CLIMATE COMPONENTS TO CHANGES IN RADIATIVE FORCING - TRADEOFF TO REDUCE ATMOSPHERIC IMPACT
http://www.iac.ethz.ch/tradeoff/

IPPC:n raportin ja TRADEOFF-projektin RF-tulosten vertailua.
Aviation Radiative Forcing in 2000: An Update on IPCC (1999) (2005)
http://elib.dlr.de/19906/1/s13.pdf (221 KB)

Lentoliikenteen päästöt ja niiden vaikutukset ilmastonmuutokseen.
Laadittu yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, Ilmailuhallinnon, Finnair Oyj:n, Blue 1 Oy:n, Air Finland Oy:n ja Ilmailulaitos Finavian kesken.
http://www.lentoliikennejailmasto.fi/etusivu