|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


LIPASTO yksikköpäästötietokanta

Yksikköpäästötietokanta on pääosin päivitetty viimeksi vuonna 2017. Tiedot ovat osin vanhentuneet mm. biopolttoaineiden osuuksien sekä ajoneuvokannan osalta. Tietoja voi käyttää tiedostaen, että ne ovat osin vanhentuneet.

Liikennevälineiden yksikköpäästötietokanta sisältää tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen sekä työkoneiden päästökertoimet, jotka kuvastavat henkilö- ja tavaraliikennettä Suomessa. Vesi- ja ilmaliikenteen osalta tietokanta kattaa myös Suomen kansainvälisen liikenteen. Yksikköpäästöillä tarkoitetaan tässä liikennevälineiden käytönaikaisia päästömääriä kuljetettua massa- tai henkilöyksikköä ja pituusyksikköä kohden (g/tonnikilometri, g/henkilökilometri).

Viimeksi päivitetty sisältö: Tieliikenteen keskimääräiset kulutuskertoimet (05/2021)

Yksikköpäästötietokanta on uudistettu viimeksi vuonna 2017 perusteellisesti, ja päivitetyt päästökertoimet on julkaistu tällä sivustolla heinäkuussa 2017. Myös tietokannan menetelmäkuvaukset ja laskentaohjeet esimerkkeineen on päivitetty, minkä lisäksi sivustolla on nyt julkaistu ohjeistusta standardin SFS-EN 16258:2012 mukaiseen päästölaskentaan.

LIPASTO yksikköpäästötietokannan ovat rahoittaneet Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (nyk. Liikenne- ja viestintävirasto) ja Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto), ja sen on toteuttanut Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.


Tieliikenne

Henkilöliikenne Henkilöautot, linja-autot, mopot, mopoautot ja moottoripyörät
Tavaraliikenne Pakettiautot, kuorma-autot ja perävaunuyhdistelmät


Raideliikenne

Intercity-, pendolino- ja lähiliikenteen sähköjunat sekä dieseljunat
Tavaraliikenne Tavara-, kontti- ja autojunat


Vesiliikenne

Henkilöliikenne Autolautat ja ropax-alukset
Tavaraliikenne Kontti-, roro-, ropax-, autonkuljetus-, irtolasti-, säiliö- ja kemikaalialukset sekä puskuproomut


Ilmaliikenne

Henkilöliikenne Lyhyet, pitkät ja kaukolennot
Tavaraliikenne Lyhyet, pitkät ja kaukolennot


Muut

Maastoajoneuvot Mönkijät ja moottorikelkat
Työkoneet Metsätraktorit, pyöräkuormaajat, trukit, ym.


Päivitetty 07.07.2017


Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons
Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä
.