|  LIPASTO etusivu  |  Yhteystiedot  | In English


Yksikköpäästötietokantaa ja -nettisivuja uudistetaan.
Päivitetyt yksikköpäästökertoimet ja uudet sivut julkaistaan kesällä 2017.


 

Liikennevälineiden yksikköpäästöt

Yksikköpäästöillä tarkoitetaan tässä liikennevälineiden käytönaikaisia päästömääriä kuljetettua massa- tai henkilöyksikköä ja pituusyksikköä kohden (g/tonnikilometri, g/henkilökilometri).

Seuraavassa tarkastellaan yksikköpäästöjä kahdella eri tasolla: vertaillen eri liikennemuotoja yksityiskohtaisesti sekä keskenään. Lisäksi esitetään työkoneiden yksikköpäästöt, vaikka ne eivät varsinaisesti liikenteeseen kuulu.

Sivut päivitetään vuosittain noin huhtikuussa. Sivuja täydennetään edelleen resurssitilanteesta riippuen.

 
Linkit
Lisätietoa yksikköpäästöistä

 
 
 

Henkilöliikenne

Henkilöliikenteen liikennemuotokohtaiset sivut esittelevät käytönaikaisia päästöjä ja energiankulutusta henkilöä ja kilometriä kohden.

Tieliikenne
Raideliikenne
Vesiliikenne
Ilmaliikenne
   
   

Maastoliikenne

Maastoliikenteellä tarkoitetaan tässä tiealueen ulkopuolella tapahtuvaa henkilöiden liikkumista moottoroidulla ajoneuvoilla, kuten mönkijöillä, moottorikelkoilla jne.

Maastoajoneuvot
 

Tavaraliikenne

Tavaraliikenteen liikennemuotokohtaiset sivut esittelevät käytönaikaisia päästöjä ja energiankulutusta kuljetettua tavarayksikköä ja kilometriä kohden.

Tieliikenne
Raideliikenne
Vesiliikenne
Ilmaliikenne
   
   

Työkoneet

Työkoneet eivät varsinaisesti ole liikennettä, mutta polttomoottorikäyttöisten työkoneiden (esim. metsätraktorien, pyöräkuormaajien ja trukkien) yksikköpäästöt esitetään tässä täydennyksenä.

Työkoneet