Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Suomen matkustajalaivaliikenteen keskimääräinen päästö ja energiankäyttö vuonna 2016
Matkustajalaivojen yksikköpäästöt [g/hkm]
CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
Autolautta, 18 solmua 0.31 0.12 1.7 0.063 0.015 0.0033 0.085 143 144 45 1.9
Autolautta, 18 solmua, kaasukäyttöinen 0.43 0.36 0.17 0.019 0.040 0.00057 0.000071 98 99 36 1.8
Autolautta, 18 solmua, Suomi - Viro 0.31 0.12 1.3 0.063 0.015 0.0033 0.085 143 144 45 1.9
Autolautta, 24-27 solmua, Suomi - Viro 0.60 0.25 2.5 0.12 0.031 0.0062 0.17 279 282 89 3.6
Pikalaiva, 40 solmua, Suomi - Viro 1.0 0.44 8.1 0.20 0.052 0.010 0.27 456 461 145 5.9
Ropax, 21 solmua, Suomi - Saksa 0.56 0.25 4.6 0.11 0.029 0.0057 0.15 259 262 82 3.3
Ropax, 24 solmua, Suomi - Saksa 0.82 0.37 6.8 0.17 0.044 0.0085 0.23 384 388 122 4.9
Kertoimet sisältävät edestakaisen matkan eli paluumatkaa ei tarvitse huomioida
Autolautta kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 80 % on allokoitu matkustajille, 20 % rahdille.
Ropax (roro-matkustaja-alus) kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 84 % on allokoitu rahdille, 16 % matkustajille.
g/hkm = grammaa henkilökilometriä kohden (yhden henkilön matkustaessa yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 1.11.2017