Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu
Vesiliikenteen henkilöliikenne
Suomen vesiliikenteen matkustajalaivojen keskimääräinen päästö ja energiankulutus henkilökilometriä kohden vuonna 2007 
      Matkustajalaivojen yksikköpäästöt [g/hkm]
      CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus [g/hkm] Energian kulutus [MJ/hkm]
Autolautta, 18 solmua, Suomi - Ruotsi 0.19 0.043 2.6 0.13 0.11 0.018 0.0061 0.55 221 223 69 2.9
                             
Autolautta, 18 solmua, Suomi - Viro 0.22 0.049 4.3 0.16 0.12 0.020 0.0067 1.6 243 246 76 3.2
Autolautta, 24-27 solmua, Suomi - Viro 0.34 0.072 7.2 0.22 0.18 0.032 0.011 3.2 396 400 124 5.1
Pikalaiva, 40 solmua, Suomi - Viro 0.38 0.078 8.3 0.24 0.19 0.037 0.013 0.14 452 456 143 5.9
                             
Ropax, 18 solmua, Suomi - Saksa 0.17 0.036 3.8 0.11 0.09 0.017 0.0058 1.7 205 208 65 2.7
Ropax, 24 solmua, Suomi - Saksa   0.30 0.062 6.6 0.19 0.15 0.030 0.010 3.2 359 363 114 4.7
Autolautta kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 80 % on allokoitu matkustajille, 20 % rahdille.
Ropax (roro-matkustaja-alus) kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 16 % on allokoitu matkustajille, 84 % rahdille.
g/hkm = grammaa henkilökilometriä kohden (yhden henkilön matkustaessa yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM10 = alle 10 mikrometrin hiukkaspäästöt, PM2,5 = alle 2,5 mikrometrin hiukkaspäästöt, 
CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
26.3.2009
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi