|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Vesiliikenne: henkilöliikenne

Näillä sivuilla esitetään vesiliikenteen käytönaikaiset päästömäärät ja energiankulutus grammoina kilometriä tai henkilökilometriä kohden. Henkilökilometri on liikennesuorite, jolla kuvataan yhden matkustajan kulkemaa kilometrin pituista matkaa.

Luvut kuvastavat Suomesta ja Suomeen tapahtuvaa henkilöliikennettä huomioiden laivatyyppien, matkustajamäärien, polttoaineiden ja olosuhteiden vaikutuksen.

Laskennan tunnusluvut ja lähtöarvot on esitetty erillisessä taulukossa: tunnusluvut.

Matkustaja-alukset

Autolautat ja ropax
Kaikki matkustajalaivat keskimäärin

Huom! EU:n hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevan asetuksen (MRV-asetus; monitoring, reporting and verification) mukaisesti varustamojen raportoimat aluskohtaiset CO2-päästöluvut ovat nähtävillä MRV-järjestelmässä.