Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu
Vesiliikenteen henkilöliikenne
Matkustajalaivojen yksikköpäästöt
Autolautta, 18 solmua, Suomi - Ruotsi CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   313 69 4 241 216 173 29 10 890 359 234 362 915 112 857 4 666
[g/hkm]   0.19 0.043 2.6 0.13 0.106 0.018 0.0061 0.55 221 223 69 2.9
Matkustaja-     Teho     Matkustajien määrä Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[matkustajaa] [t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
2 600 43 000 3 800 27 000 18 400 50 % 190 210 0.47 0.1
                           
Autolautta, 18 solmua, Suomi - Viro CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   352 80 6 972 253 203 32 11 2 650 395 204 399 225 124 232 5 153
[g/hkm]   0.22 0.049 4.3 0.16 0.125 0.020 0.0067 1.6 243 246 76 3.2
Matkustaja-     Teho     Matkustajien määrä Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[matkustajaa] [t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
2 600 43 000 4 000 30 000 18 84 50 % 190 210 1.45 0.1
Autolautta, 24-27 solmua, Suomi - Viro CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   423 90 8 966 277 221 40 14 3 982 494 876 499 983 155 377 6 403
[g/hkm]   0.34 0.072 7.2 0.22 0.18 0.032 0.011 3.2 396 400 124 5.1
Matkustaja-     Teho     Matkustajien määrä Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[matkustajaa] [t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
2 000 34 000 5 000 44 000 24 84 50 % 190 210 1.45 0.1
Pikalaiva, 40 solmua, Suomi - Viro CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   76 16 1 669 47 38 7 3 29 90 308 91 254 28 542 1 173
[g/hkm]   0.38 0.078 8.3 0.24 0.189 0.037 0.013 0.1 452 456 143 5.9
Matkustaja-     Teho     Matkustajien määrä Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[matkustajaa] [t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
400 950 60 9 000 40 84 50 % 190 210 0.05 0.05
                           
Ropax, 18 solmua, Suomi - Saksa CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   229 48 4 955 145 116 22 8 2 290 269 542 272 355 85 190 3 504
[g/hkm]   0.17 0.036 3.8 0.11 0.089 0.017 0.0058 1.7 205 208 65 2.7
Matkustaja-     Teho     Matkustajien määrä Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[matkustajaa] [t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
600 40 000 8 000 44 000 18 1 100 35 % 190 210 1.45 0.1
Ropax, 24 solmua, Suomi - Saksa CO HC NOx PM10 PM2,5 CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttonesteen kulutus Energian kulutus [MJ]
[g/laiva km]   396 81 8 726 245 196 39 13 4 165 471 437 476 374 149 000 6 119
[g/hkm]   0.30 0.062 6.6 0.19 0.15 0.030 0.010 3.2 359 363 114 4.7
Matkustaja-     Teho     Matkustajien määrä Ominaiskulutus Rikkipitoisuus
kapasiteetti GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka maksimista Pääkoneet Apukoneet HFO MGO
[matkustajaa] [t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh] [m-%] [m-%]
600 40 000 8 000 44 000 24 1 100 35 % 190 210 1.45 0.1
Autolautta kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 80 % on allokoitu matkustajille, 20 % rahdille.
Ropax (roro-matkustaja-alus) kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 16 % on allokoitu matkustajille, 84 % rahdille.
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/hkm = grammaa henkilökilometriä kohden (yhden henkilön matkustaessa yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM10 = alle 10 mikrometrin hiukkaspäästöt, PM2,5 = alle 2,5 mikrometrin hiukkaspäästöt, 
CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
GT = kokonaisvetoisuus (gross tonnage)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa
HFO = raskas polttoöljy (heavy fuel oil)
MGO = meriliikenteen kaasuöljy (marine gas oil)
[m-%] = massaprosentti
26.3.2009
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi