Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Matkustajalaivan keskimääräiset päästöt ja energian käyttö vuonna 2016
Autolautta, 18 solmua CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   509 190 2 692 103 24 5.3 138 231 957 234 149 73 614 3 039
[g/hkm] 0.31 0.12 1.7 0.063 0.015 0.0033 0.085 143 144 45 1.9
Matkustaja-
kapasiteetti
[matkustajaa]
Teho Käyttöaste, matkustajat (osuus maksimista)
maksimista
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
2 600 36 000 3 000 23 000 18 500 50% 205 210
Autolautta, 18 solmua, kaasukäyttöinen CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   851 710 331 38 80 1.1 0.142 195 120 197 468 70 953 3 498
[g/hkm] 0.43 0.36 0.17 0.019 0.040 0.00057 0.000071 98 99 36 1.8
Matkustaja-
kapasiteetti
[matkustajaa]
Teho Käyttöaste, matkustajat (osuus maksimista)
maksimista
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
2 800 58 000 5 000 30 000 18 300 57% 150 150
                         
Autolautta, 18 solmua, Suomi - Viro CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   585 226 2 386 118 29 6 160 267 783 270 313 84 984 3 495
[g/hkm] 0.31 0.12 1.3 0.063 0.015 0.0033 0.085 143 144 45 1.9
Matkustaja-
kapasiteetti
[matkustajaa]
Teho Käyttöaste, matkustajat (osuus maksimista)
maksimista
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
3 000 60 000 5 000 30 000 18 88 50% 205 210
Autolautta, 24-27 solmua, Suomi - Viro CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   753 318 3 091 153 39 8 208 348 611 351 902 110 635 4 508
[g/hkm] 0.60 0.25 2.5 0.12 0.031 0.0062 0.17 279 282 89 3.6
Matkustaja-
kapasiteetti
[matkustajaa]
Teho Käyttöaste, matkustajat (osuus maksimista)
maksimista
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
2 000 34 000 5 000 44 000 24 88 50% 205 210
Pikalaiva, 40 solmua, Suomi - Viro CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   196 87 1 613 40 10.4 2.0 54 91 290 92 151 28 972 1 173
[g/hkm] 0.98 0.44 8.1 0.20 0.052 0.010 0.27 456 461 145 5.9
Matkustaja-
kapasiteetti
[matkustajaa]
Teho Käyttöaste, matkustajat (osuus maksimista)
maksimista
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
400 950 60 9 000 40 88 50% 205 210
                         
Ropax, 21 solmua, Suomi - Saksa CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   670 297 5 517 136 35.4 6.9 186 312 063 315 008 99 036 4 014
[g/hkm] 0.56 0.25 4.6 0.11 0.029 0.0057 0.15 259 262 82 3.3
Matkustaja-
kapasiteetti
[matkustajaa]
Teho Käyttöaste, matkustajat (osuus maksimista)
maksimista
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
550 46 000 9 000 42 000 21 1 200 35% 205 210
Ropax, 24 solmua, Suomi - Saksa CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Polttoaineen
kulutus
Energia [MJ]
[g/laiva km]   1081 485 8 909 220 58 11 301 504 219 508 976 160 019 6 477
[g/hkm] 0.82 0.37 6.8 0.17 0.044 0.0085 0.23 384 388 122 4.9
Matkustaja-
kapasiteetti
[matkustajaa]
Teho Käyttöaste, matkustajat (osuus maksimista)
maksimista
Ominaiskulutus
GT DWT Pääkoneet Nopeus Matka Pääkoneet Apukoneet
[t] [t] [kW] [solmua] [km] [%] [g/kWh] [g/kWh]
600 40 000 8 000 44 000 24 1 200 35% 205 210
Kertoimet sisältävät edestakaisen matkan eli paluumatkaa ei tarvitse huomioida
Autolautta kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 80 % on allokoitu matkustajille, 20 % rahdille.
Ropax (roro-matkustaja-alus) kuljettaa sekä matkustajia että rahtia; päästöistä 84 % on allokoitu rahdille, 16 % matkustajille.
g/laiva km = grammaa laivakilometriä kohden (laivan kulkiessa yhden kilometrin matkan)
g/hkm = grammaa henkilökilometriä kohden (yhden henkilön matkustaessa yhden kilometrin matkan)
DWT = kuollut paino (deadweight tonnage) = rahdin, polttoaineen, makean veden, painolastiveden, tarvikkeiden, matkustajien ja miehistön massojen summa. Käytännössä lähellä maksimilastia.
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = hiilidioksidiekvivalentti (CH4 kerroin 25, N2O kerroin 298), MJ = megajoule
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 1.11.2017