Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Tieliikenne
4-tahtisten moottoripyörien keskimääräinen päästö ja energiankulutus kilometriä kohden Suomessa vuonna 2011
Yksikköpäästöt [g/km]
    CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttoaineen kulutus [g/km] Polttoaineen kulutus [l/100km] Energian kulutus [MJ/km]
Vanhat katuajo 18 1.4 0.17 0.017 0.20 0.0020 0.00044 78 83 27 3.7 1.2
  maantieajo 24 1.1 0.29 0.020 0.20 0.0020 0.00047 84 89 29 3.9 1.3
EURO 1 katuajo 13 1.15 0.30 0.017 0.20 0.0020 0.00037 67 71 23 3.1 1.0
  maantieajo 13 0.90 0.30 0.020 0.20 0.0020 0.00046 82 87 29 3.8 1.2
EURO 2 katuajo 5.5 1.0 0.00 0.017 0.20 0.0020 0.00037 67 71 23 0.0 1.0
  maantieajo 5.5 1.0 0.30 0.020 0.20 0.0020 0.00046 82 87 29 0.0 1.2
EURO 3 katuajo 2.0 0.30 0.15 0.017 0.20 0.0020 0.00037 67 71 23 0.0 1.0
  maantieajo 2.0 0.30 0.15 0.020 0.20 0.0020 0.00046 82 87 29 0.0 1.2
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (mukaanlukien metaani CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani,  
N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Bio-osuus bensiinissä oli 6 % lämpöarvosta vuonna 2011
Bensiinin ominaisuuksia: tiheys = 750 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg Tarkemmin oheisessa linkissä Bio-osuudet
Suoriteosuus vuonna 2011  
25.4.2012 Vanhat  (vuosimallit ennen 1999) 34 %
Last updated   EURO 1  (vuosimallit 1999-2002) 24 %
By Kari Makela, VTT EURO 2  (vuosimallit 2003-2005) 18 %
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi  EURO 3 (vuosimallit 2006-) 24 %