Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
2-tahtisten moottoripyörien keskimääräinen päästö ja energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Päästöt [g/km]
Päästötaso CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Kulutus
[g/km]
Kulutus
[l/100 km]
Energia
[MJ/km]
--> 1998 17.4 9.9 0.026 0.20 0.15 0.0020 0.00048 94 98 32 0.0 1.3
EURO 1 (1999 - 2002) 11.5 3.2 0.042 0.080 0.15 0.0020 0.00044 86 90 29 0.0 1.2
EURO 2 (2003 - 2005) 9.1 1.7 0.047 0.040 0.15 0.0020 0.00044 86 90 29 0.0 1.2
EURO 3 (2006 - 2015) 5.0 1.1 0.021 0.012 0.15 0.0020 0.00044 86 90 29 0.0 1.2
EURO 4 (2016 --> ) 1.1 0.4 0.020 0.012 0.15 0.0020 0.00043 85 90 29 0.0 1.2
Keskimäärin vuonna 2016 9.0 3.0 0.030 0.061 0.15 0.0020 0.00044 87 91 30 0.0 1.2
Suoriteosuudet vuonna 2016
--> 1998   15%
EURO 1 (1999 - 2002) 25%
EURO 2 (2003 - 2005)   13%
EURO 3 (2006 - 2015) 45%
EURO 4 (2016 --> )   2%
Yhteensä 100%
4-tahtisten moottoripyörien keskimääräinen päästö ja energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Päästöt [g/km]
Päästötaso CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Kulutus
[g/km]
Kulutus
[l/100 km]
Energia
[MJ/km]
--> 1998 21 1.8 0.30 0.020 0.20 0.0020 0.00062 121 126 42 0.0 1.7
EURO 1 (1999 - 2002) 9.8 0.94 0.33 0.020 0.20 0.0020 0.00057 112 117 39 0.0 1.6
EURO 2 (2003 - 2005) 3.3 0.45 0.21 0.1231 0.20 0.0020 0.00055 107 112 37 0.0 1.5
EURO 3 (2006 - 2015) 1.8 0.29 0.12 0.0050 0.20 0.0020 0.00055 107 112 37 0.0 1.5
EURO 4 (2016 --> ) 1.1 0.38 0.10 0.01 0.20 0.0020 0.00055 107 112 37 0.0 1.5
Keskimäärin vuonna 2016 6.9 0.70 0.21 0.026 0.20 0.0020 0.00056 110 115 38 0.0 1.6
Suoriteosuudet vuonna 2016
--> 1998   15%
EURO 1 (1999 - 2002) 25%
EURO 2 (2003 - 2005)   13%
EURO 3 (2006 - 2015) 45%
EURO 4 (2016 --> )   2%
Yhteensä 100%
Moottoripyörien keskimääräinen päästö ja energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Päästöt [g/km]
Päästötaso CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Kulutus
[g/km]
Kulutus
[l/100 km]
Energia
[MJ/km]
--> 1998 20 2.9 0.27 0.044 0.19 0.0020 0.00060 117 122 40 0.0 1.7
EURO 1 (1999 - 2002) 10 1.2 0.29 0.028 0.19 0.0020 0.00056 109 114 37 0.0 1.6
EURO 2 (2003 - 2005) 4.1 0.63 0.19 0.11 0.19 0.0020 0.00053 104 109 36 0.0 1.5
EURO 3 (2006 - 2015) 2.3 0.39 0.11 0.0059 0.19 0.0020 0.00053 104 109 36 0.0 1.5
EURO 4 (2016 --> ) 1.1 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 103.9 109 36 0.0 1.5
Keskimäärin vuonna 2016 7.1 1.0 0.19 0.031 0.19 0.0020 0.00055 107 112 37 0.0 1.5
Suoriteosuudet vuonna 2016
2-tahtiset     14%
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt, NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = kasvihuonekaasut CO2 ekvivalentteina (CH4 kerroin 25 ja N2O kerroin 298), MJ = megajoule, 
CO2 päästöt sisältävät polttoaineen bio-osuuden, joka bensiinissä oli 4.8 % lämpöarvosta vuonna 2016
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017