Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Tieliikenne
Mopojen keskimääräinen päästö ja energiankulutus kilometriä kohden Suomessa vuonna 2011
Yksikköpäästöt [g/km]
  CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2 ekv. Polttoaineen kulutus [g/km] Polttoaineen kulutus [l/100km] Energian kulutus [MJ/km]
Vanhat 15 9.0 0.030 0.013 0.10 0.0010 0.00040 71 74 25 3.3 1.1
EURO 1 6.0 3.0 0.030 0.013 0.10 0.0010 0.00024 43 45 15 2.0 0.65
EURO 2 1.0 1.2 0.0099 0.013 0.10 0.0010 0.00018 31 34 11 1.5 0.47
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (mukaanlukien metaani CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani,  
N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. = hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
Bio-osuus bensiinissä oli 6 % lämpöarvosta vuonna 2011
Bensiinin ominaisuuksia: tiheys = 750 kg/m3 ja tehollinen lämpöarvo = 43 MJ/kg Tarkemmin oheisessa linkissä Bio-osuudet
25.4.2012 Suoriteosuus vuonna 2011  
Last updated   Vanhat  (vuosimallit ennen 1999) 27 %
By Kari Makela, VTT EURO 1  (vuosimallit 1999-2002) 20 %
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi  EURO 2  (vuosimallit 2003-) 53 %