Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Mopojen keskimääräinen päästö ja energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Päästöt [g/km]
Päästötaso CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Kulutus
[g/km]
Kulutus
[l/100 km]
Energia
[MJ/km]
--> 1998 15 8.4 0.056 0.18 0.22 0.0010 0.00039 75 81 26 3.5 1.1
EURO 1 (1999 - 2001) 4.6 3.4 0.18 0.045 0.22 0.0010 0.00031 60 66 21 2.8 0.87
EURO 2 (2002 - 2013) 2.8 2.6 0.17 0.026 0.22 0.0010 0.00031 60 66 21 2.8 0.87
EURO 3 (2014 --> ) 1.8 1.8 0.17 0.018 0.22 0.0010 0.00031 60 66 21 2.8 0.87
Keskimäärin vuonna 2016 4.4 3.3 0.16 0.046 0.22 0.0010 0.00032 62 68 21 2.9 0.89
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt, NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = kasvihuonekaasut CO2 ekvivalentteina (CH4 kerroin 25 ja N2O kerroin 298), MJ = megajoule, 
CO2 päästöt sisältävät polttoaineen bio-osuuden, joka bensiinissä oli 4.8 % lämpöarvosta vuonna 2016
Suoriteosuudet vuonna 2016
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017
--> 1998 12%
EURO 1 (1999 - 2001) 14%
EURO 2 (2002 - 2013) 65%
EURO 3 (2014 --> ) 9%
Yhteensä 100%