Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Kaksipyöräisten ja mopoautojen keskimääräinen päästö ja energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Päästöt [g/km]
Päästötaso CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Kulutus
[g/km]
Kulutus
[l/100 km]
Energia
[MJ/km]
Mopot 4.4 3.3 0.16 0.05 0.22 0.0010 0.00032 62 68 21 2.9 0.89
Mopoautot (diesel) 2.0 1.0 0.65 0.10 0.15 0.0010 0.00043 124 128 46 5.3 1.9
Moottoripyörät 7.1 1.0 0.19 0.031 0.19 0.0020 0.00055 107 112 37 0.0 1.5
Keskimäärin vuonna 2016 6.3 1.4 0.21 0.037 0.20 0.0018 0.00050 100 105 34 0.8 1.4
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt, NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = kasvihuonekaasut CO2 ekvivalentteina (CH4 kerroin 25 ja N2O kerroin 298), MJ = megajoule, 
CO2 päästöt sisältävät polttoaineen bio-osuuden (etanoli ym.), joka bensiinissä oli 4.8 % ja dieselissä (uusiutuva diesel) 11.5 % lämpöarvosta vuonna 2016
Suoriteosuudet vuonna 2016
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017
Mopot 18%
Mopoautot (diesel) 6%
Moottoripyörät 76%
Yhteensä 100%