Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Dieselautojen suoriteosuus 41 %
Katuajon suoriteosuus 27 %
Kuormitus 1.7 henkilöä
[g/km] [g/hkm]
CO   0.44 0.26
HC 0.025 0.015
NOx   0.33 0.19
PM 0.011 0.0065
CH4   0.0013 0.00079
N2O 0.0031 0.0018
SO2   0.00067 0.00039
CO2 151 89
CO2e   152 89
Kulutus 52 31
[l/100km] [l/hkm]
Kulutus   6.7 4.0
[MJ/km] [MJ/hkm]
Energia   2.2 1.3
[kWh/km] [kWh/hkm]
Energia   0.62 0.36
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältää metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = kasvihuonekaasut CO2 ekvivalentteina (CH4 kerroin 25 ja N2O kerroin 298), MJ = megajoule, kWh = kilowattitunti, tkm = tonnikilometri, hkm = henkilökilometri
CO2 päästöt sisältävät polttoaineen bio-osuuden (etanoli ym.), joka bensiinissä oli 4.8 % ja dieselissä (uusiutuva diesel) 11.5 % lämpöarvosta vuonna 2016
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017