Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Tieliikenteen henkilöliikenne
Suomen henkilöautojen keskimääräinen päästö ja energiankulutus matkayksikköä kohden vuonna 2011 
  Päästöt [g/km] Kulutus Kulutus Energia Energia
  CO HC NOx PM CH4 N2O NH3 SO2 CO2 CO2 eq. [g/km] [l/100 km] [MJ/km] [kWh/km]
Bensiinikäyttöiset, maantieajo 1,9 0,13 0,37 0,0035 0,0059 0,0024 0,035 0,00080 142 143 50 6,6 2,1 0,60
Bensiinikäyttöiset, katuajo 2,2 0,24 0,26 0,0030 0,010 0,008 0,018 0,0012 214 217 75 10,0 3,2 0,90
Bensiinikäyttöiset, keskimäärin 2,0 0,17 0,33 0,0033 0,0074 0,0044 0,029 0,00094 167 169 59 7,8 2,5 0,70
   
Dieselkäyttöiset, maantieajo 0,07 0,021 0,54 0,029 0,00058 0,0042 0,0010 0,0009 136 137 46 5,4 2,0 0,55
Dieselkäyttöiset, katuajo 0,21 0,44 0,51 0,030 0,0013 0,0077 0,0010 0,0014 206 208 70 8,3 3,0 0,83
Dieselkäyttöiset, keskimäärin 0,12 0,17 0,53 0,029 0,0008 0,0054 0,0010 0,0011 160 162 54 6,4 2,3 0,65
   
Maantieajo 1,3 0,09 0,43 0,012 0,0041 0,0030 0,024 0,00084 140 141 49 6,2 2,1 0,58
Katuajo 1,5 0,30 0,34 0,012 0,007 0,0079 0,013 0,0013 211 214 73 9,4 3,1 0,87
Keskimäärin 1,4 0,17 0,40 0,012 0,0052 0,0047 0,020 0,00099 165 167 57 7,4 2,5 0,68
Dieselautojen suoriteosuus 33 %
Katuajon suoriteosuus 35 %
Suomen henkilöautojen keskimääräinen päästö ja energiankulutus henkilökuljetusyksikköä kohden vuonna 2011 
  Päästöt [g/hkm] Kulutus Kulutus Energia Energia
  CO HC NOx PM CH4 N2O NH3 SO2 CO2 CO2 eq. [g/hkm] [l/100 km] [MJ/hkm] [kWh/hkm]
Bensiinikäyttöiset, maantieajo 1,0 0,069 0,19 0,0018 0,0031 0,0012 0,019 0,00042 75 75 26 1,1 0,31
Bensiinikäyttöiset, katuajo 1,7 0,18 0,20 0,0023 0,008 0,0062 0,014 0,00092 165 167 58   2,5 0,69
Bensiinikäyttöiset, keskimäärin 1,2 0,10 0,20 0,0020 0,0043 0,0026 0,017 0,00055 98 99 34 1,5 0,41
   
Dieselkäyttöiset, maantieajo 0,036 0,011 0,28 0,015 0,00031 0,0022 0,00053 0,00048 71 72 24 1,0 0,29
Dieselkäyttöiset, katuajo 0,16 0,34 0,39 0,023 0,0010 0,0059 0,00077 0,0011 158 160 54   2,3 0,64
Dieselkäyttöiset, keskimäärin 0,070 0,10 0,31 0,017 0,00049 0,0032 0,00059 0,00064 94 95 32 1,4 0,38
   
Maantieajo 0,69 0,050 0,22 0,006 0,0022 0,0016 0,013 0,00044 74 74 26 1,1 0,31
Katuajo 1,2 0,23 0,26 0,009 0,0056 0,0061 0,010 0,00097 163 165 56   2,4 0,67
Keskimäärin 0,8 0,10 0,23 0,0070 0,0031 0,0028 0,012 0,00058 97 98 34   1,4 0,40
hkm = henkilökilometri Bio-osuus sekä bensiinissä että dieselissä oli 6 % lämpöarvosta vuonna 2011
Dieselautojen suoriteosuus 33 % Tarkemmin oheisessa linkissä Bio-osuudet
Katuajon suoriteosuus 35 %
henkilöauton kuormitus maantieajossa 1,9 henkilöä
henkilöauton kuormitus katuajossa1,3 henkilöä
henkilöauton kuormitus keskimäärin1,7 henkilöä
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältää metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, NH3 = ammoniakki, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2ekv. = kasvihuonekaasut CO2 ekvivalentteina (CH4 kerroin 21 ja N2O kerroin 310), MJ = megajoule, kWh = kilowattitunti
7.8.2012
Last updated
by Kari Mäkelä, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi