|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Tieliikenne: henkilöliikenne

Näillä sivuilla esitetään tieliikenteen käytönaikaiset päästömäärät ja energiankulutus grammoina kilometriä ja henkilökilometriä kohden. Henkilökilometri on liikennesuorite, jolla kuvataan yhden matkustajan kulkemaa kilometrin pituista matkaa.

Luvut kuvastavat nimenomaan Suomen henkilötieliikennettä.

Laskennan tunnusluvut ja lähtöarvot on esitetty erillisessä taulukossa: tunnusluvut.

Henkilöautot

Bensiinikäyttöiset
Dieselkäyttöiset
Korkeaseosetanoliauto (flexifuel)
Kaasukäyttöiset
Sähköautot
Henkilöautot keskimäärin
Henkilöautot keskimäärin, LYHYT

Bussit ja linja-autot

Kaupunkibussit, dieselkäyttöiset, kehäväyläajo
Kaupunkibussit, dieselkäyttöiset, katuajo
Kaupunkibussit, kaasukäyttöiset, kehäväyläajo
Kaupunkibussit, kaasukäyttöiset, katuajo
Sähkökäyttöiset kaupunkibussit, katuajo
Pitkän matkan linja-autot, maantieajo
Pitkän matkan linja-autot, katuajo
Bussit ja linja-autot keskimäärin

Kaksipyöräiset ja mopoautot

Mopot
Moottoripyörät
Mopoautot
Kaksipyöräiset ja mopoautot keskimäärin